Miljöpåverkan - elhandel

Varifrån kommer elen?

All vår sålda elektricitet genereras från fossilfria kraftkällor. För varje megawattimme el vi förvärvar får vi ett certifikat som specificerar hur elen har producerats. Detta kallas för en ursprungsgaranti. När våra kunder därefter köper elen från oss upphävs ursprungsgarantin så vi vet att den är förbrukad. Detta säkerställer att den sålda elen motsvarar den mängd el som har producerats och att den är producerad av en särskild energikälla.

Diagrammet visar vår totala energimix för energiåret 2023.

Växthusgasutsläpp: 0 g CO₂e/kWh

Kärnbränsleavfall: 0,00055 g/kWh

Läs vår hållbarhetsredovisning

Miljöval - 100% förnybar el

Som kund har du möjlighet att påverka elens ursprung genom att göra miljömedvetna val, vilket i sin tur främjar utvecklingen av grönare energialternativ. Hos oss finns 100 % förnybar el som tillvalsprodukt. Kontakta vår kundservice så hjälper de dig.

Diagrammet visar energimixen 2023 för 100 % förnybar el.

Växthusgasutsläpp: 0 g CO₂e/kWh

Kärnbränsleavfall: 0 g/kWh