Hållbar utveckling

Det råder inga tvivel om att energiförsörjningen i framtiden måste bli klimatneutral och energieffektiv. Som kommunalt energibolag har vi på Mölndal Energi ett stort ansvar. Det tar vi på största allvar.

Kvalitetspolicy

Mölndal Energi bedriver ett aktivt kvalitetsarbete och är certifierade enligt ISO 9001. Vi strävar efter att vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle och ha Sveriges nöjdaste kunder.

Lokalt engagemang

Vi ägs av mölndalsborna och engagerar oss gärna i samhället runt omkring oss. Områden som bidrar till en hållbar framtid för våra barn och de som kommer efter oss ligger oss extra varmt om hjärtat.