Avgifter och ersättningar

Information och aktuella priser för våra olika tjänster.

Säkringskund – lågspänning

Nätavgiften har en fast och en rörlig del och är till för att finansiera det elnät ni är anslutna till. Den fasta delen baseras på er säkringsstorlek och den rörliga på hur mycket el som överförs till anläggningen.

För varje överförd kilowattimme är avgiften 12,4 öre exkl. moms. Det tillkommer energiskatt på 42,8 öre/kWh exkl. moms.

Du som kund kan ansöka hos Skatteverket om återbetalning av energiskatt, beroende på vilken typ av verksamhet ditt företag bedriver. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Den fasta avgiften bestäms av huvudsäkringens storlek.

Priser till och med 2024-08-31. 

HUVUDSÄKRING

FAST AVGIFT KR/ÅR
(EX. MOMS)

16 A  1 548
20 A 2 892
25 A 3 192
35 A 4 620
50 A 6 948
63 A 9 516
Nedanstående säkringsstorlekar kan inte nytecknas. Istället tecknas ett effektavtal, se "Effektkund - lågspänning". 
80 A 12 960
100 A 16 992
125 A 21 612
160 A 28 092
200 A 35 316


Priser fr.o.m. 2024-09-01. 

HUVUDSÄKRING

FAST AVGIFT KR/ÅR
(EX. MOMS)

16 A  2 245
20 A 3 384
25 A 3 830
35 A 5 174
50 A 7 643
63 A 9 992
Nedanstående säkringsstorlekar kan inte nytecknas. Istället tecknas ett effektavtal, se "Effektkund - lågspänning". 
80 A 14 515
100 A 17 842
125 A 22 693 
160 A 29 497
200 A 37 082

Tillämpningsbestämmelser - Lågspänning, Säkringskund. Näringsidkare

  • Fast avgift erlägges för varje mätpunkt. Avgiften bestäms av storleken på den passdel eller knivsäkring som begränsar kundens mätarsäkring. Ändring av passdel eller knivsäkring får endast utföras av behörig elinstallatör, som har att skriftligt anmäla sådan ändring till Mölndal Energi Nät AB. Den nya fasta avgiften tillämpas därefter från det att anmälan kommit Mölndal Energi Nät AB tillhanda.

Tröga säkringar av S-märkt typ tillåts.

  • Nätavgiften gäller för normal leveranssäkerhet. Vid förhöjd leveranssäkerhet kan extra avgifter tillkomma.

Allmänna avtalsvillkor elnät företag

Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N (pdf)

Nät 2012 H (pdf)