Spara el

Sänka elkostnaden

Det finns stora vinster att göra både för plånboken och miljön genom att ta kontroll över din elkostnad. Här har vi samlat våra bästa tips på hur du sänker elkostnaden, får en bättre överblick över vad du betalar för och väljer det elavtal som är mest fördelaktigt för just dig.

Kapitel 1

Hur kan du sänka elkostnaden?

Med små förändringar i vardagen kan du sänka din elkostnad en hel del och få pengar över i plånboken. Dessutom minskar du din klimatpåverkan i samma drag.

Det handlar dels om olika knep för att förbruka mindre el och energi, vilket du kan läsa mer om här, och dels om att vidta åtgärder för att få bättre kontroll över både förbrukning och elavtal. Det kan även handla om handfasta förändringar som att styra elförbrukningen till andra tider på dygnet och att börja producera din egen el med hjälp av solceller.

Kapitel 2

Så påverkar din elförbrukning elkostnaden

Din elkostnad består av tre delar som alla påverkas av hur mycket el du förbrukar. Om du kan minska din elförbrukning, kan du därmed sänka din elkostnad på tre olika ställen samtidigt.

Elprisets tre delar

Ditt totala elpris påverkas av tre olika kostnader: elhandelsavgift, elnätsavgift och skatter och avgifter. I korthet kan delarna beskrivas så här:

  • Elhandelsavgiften, som du betalar till ett elhandelsbolag du själv väljer, för använd el. Det är denna del av elkostnaden som påverkas av läget på elmarknaden och spotpriset om du har ett rörligt elavtal.
  • Elnätsavgiften, som du betalar för överföring av el via elnätet. Du betalar den till nätbolaget som äger nätet på din adress. Det kan vara samma bolag som elhandelsbolaget eller ett annat bolag, vilket gör att du då kan få två olika elräkningar, en för elhandeln och en för elnätet (vilket är det vanligaste). Elnätsavgiften består av en fast del och en rörlig del, där den rörliga delen styrs av mängden el du förbrukat och den fasta av vilken säkringsstorlek du har.
  • Skatter och avgifter (energiskatt, moms och avgifter till myndigheter). Energiskatt, som är den största kostnaden, betalar du på din elnätsräkning. Hur mycket du betalar i skatt och avgift, styrs av mängden el du förbrukat.

Alla dessa tre delar styrs av hur många kilowattimmar du förbrukar. Kan du sänka din elförbrukning så sparar du alltså pengar på alla tre kostnader. 

Elpris per kWh

Som du märker blir det mycket prat om kWh, eller kilowattimme som det står för. Vad betyder kWh egentligen? För att förstå ditt elpris, är det bra att ha en grundförståelse för termen ”elpris kWh”, som är det sättet man mäter elförbrukning i hushåll. På 1 kWh kan du till exempel koka runt 50 koppar kaffe eller låta ugnen stå på i 75 minuter.

Kapitel 3

Vad är en normal elkostnad?

Vad är egentligen normalt att betala för elen för den som bor i en vanlig villa, i radhus eller i en lägenhet? Det varierar stort och är kopplat till både aktuella elpriser, vald form av elavtal och en rad andra faktorer som styr själva elförbrukningen.

Att prata om normal elkostnad är dock inte helt enkelt. Både elförbrukningen och elpriset varierar ofta stort över året, där det går åt som mest el vintertid. Dessutom kan elpriset variera från år till år. 

Elkostnad villa

Att bo i villa är för många förknippat med en hög elräkning, särskilt om villan värms upp genom el. SCB har tagit fram olika typkunder för el, där normal energiförbrukning för en villa på 100 kvm är omkring 20 000 kWh/år. Om du har fjärrvärme eller värmer huset på annat sätt än med el är en normal elanvändning cirka 5 000 kWh/år.

Enligt Energimarknadsbyråns siffror för 2020 var elkostnaden för en villa omkring 28 000 kr, baserat på en elförbrukning på cirka 20 000 kWh/år och inkluderat alla kostnader. Priserna varierar dock över tid och det är svårt att uppge några exakta siffror.

Elkostnad lägenhet

Många lägenheter är anslutna till fjärrvärme. En normal årsförbrukning av el för en mindre lägenhet är cirka 2 000 kWh, medan en stor lägenhet kan komma upp i det dubbla, enligt SCB. Då gäller det bostäder som inte använder el för uppvärmning.

Enligt Energimarknadsbyråns siffror för 2020 var den totala elkostnaden per år, inklusive alla avgifter, för dessa lägenhetstyper cirka 4 200 kr för en mindre lägenhet och cirka 9 000 kr för en större lägenhet.

Elkostnad radhus

Kostnaden för el i ett radhus brukar ligga någonstans mitt emellan villa och lägenhet; omkring 5 000 kWh/år är en vanlig förbrukning. Fast det beror på var i raden huset ligger. Hörnhusen förbrukar mer el för uppvärmning, medan de hus som står mitt i raden kan ”åka snålskjuts” på de andras uppvärmning.

Kapitel 4

Håll koll på din elförbrukning

De flesta av oss har något sånär god koll på vår elförbrukning. Fast ibland händer det något som gör att elförbrukningen ökar, utan att du riktigt märker det. Om du plötsligt får högre förbrukning kan det bero på att du kopplat in en apparat eller funktion som drar mycket el.

När elräkningen kommer får du betala för el som du kanske inte tänkte på att du förbrukade. För att undvika obehagliga överraskningar, är det smartast att kontinuerligt hålla koll på elförbrukningen.

Använd online-funktionerna

Ett enkelt och bekvämt sätt att hålla koll på elförbrukningen är att använda elleverantörernas online-funktioner och appar.

För att övervaka elförbrukningen i realtid kan du som kund hos Mölndal Energi använda appen Watter. Med den kan du se hur mycket el du använder i hemmet, få historik bakåt och en prognos framåt. Dessutom kan du se hur du ligger till jämfört med liknande hushåll och få notiser om förbrukningen sticker i väg.

Ta kontroll över maskinerna

Våra hem fylls med alltmer elektronik och många apparater drar ström trots att de är avstängda. En av de största eltjuvarna är faktiskt standby-läget. Det är en god idé att se över TV-apparater, digitalboxar, mikrovågsugn och laddare av olika slag för att se hur mycket de drar, något som går att göra med en digital elmätare.

Räkna ut apparaters elförbrukning

Ett annat sätt att öka kontrollen är att räkna ut dina elektriska apparaters elförbrukning. De flesta apparater är märkta med sin effekt, som exempelvis en lampa som är märkt med 60 W. För att veta hur mycket el en apparat förbrukar, kan du dock inte bara titta på själva effekten utan måste också titta på hur mycket apparaten används. Energin som apparaten förbrukar är effekten gånger tiden. Här kan du lära dig mer om hur du räknar ut en apparats elförbrukning. När du vet hur mycket en apparat drar så kan du också räkna ut dess elkostnad.

Kapitel 5

Minska elförbrukningen

Om du vill sänka elkostnaden genom att minska elförbrukningen i din villa eller din lägenhet, finns det flera olika saker att tänka på. Det handlar om allt från att se över husets uppvärmning och isolering, till att byta ut gamla glödlampor och att fylla tvättmaskinen ordentligt vid varje tvätt.

Vi har samlat alla råd om hur du sänker energi- och elförbrukningen här. Många av råden handlar om att bli en mer medveten elkonsument genom att bättre förstå sitt eget konsumtionsmönster och de olika delarna av hushållets elförbrukning.

Kapitel 6

Använd elen när den är som billigast

Visste du att elpriset varierar över dygnet? Förutom väder och vind, världsmarknadspriser och det politiska läget, styrs också elpriserna av vår efterfrågan. Sett över året är förbrukningen högre på vintern, när vi behöver mycket värme och ljus, och lägre på sommaren. På natten, senare på kvällen, helger och på sommaren är alltså tider med lägre elförbrukning och därför ofta lägre elpriser.

För de allra flesta med ett vanligt rörligt elavtal spelar detta ingen roll då de betalar ett medelpris för månaden. Har du däremot ett timprisavtal kan du spara pengar genom att hålla koll på elpriset över dygnet.

Lönar sig timprisavtal?

Har du möjlighet att styra din förbrukning och använda el när den är billig och avstå när den är dyr – då har du också möjlighet att spara pengar med ett timprisavtal. Hur mycket pengar du kan spara, beror på hur väl du kan styra din förbrukning och hur mycket du förbrukar. Timprisavtal kan framför allt vara intressant för dig med elbil.

Läs mer om när timprisavtalet kan vara fördelaktigt här.

Sedan en period tillbaka är elpriset väldigt volatilt, vilket innebär att det är extra föränderligt över dygnet och från dag till dag. Tidigare kunde du spara högst några hundra kronor med ett timprisavtal, nu kan du spara desto mer, men också förlora mer. Därför är det extra viktigt att du kan anpassa din elförbrukning efter elpriset om du väljer ett timprisavtal.

Förbruka el på natten

Det finns alltså pengar att spara genom att välja när du tvättar, laddar din elbil eller dammsuger. Du behöver inte vända på dygnet, utan kan i stället förskjuta vissa elslukande aktiviteter till andra timmar, vilket du kan läsa mer om här.

Elen är ofta billigare på natten för att det helt enkelt är då behovet är som minst. Prissänkningen inleds vanligen runt 22 på kvällen och höjs sedan successivt från 05.30 på morgonen. De generellt sett allra billigaste timmarna utnyttjar du mellan 02 och 04 på natten.

Följ priset över dygnet

Elpriset bestäms på den nordiska elbörsen Nord Pool och sätts timme för timme över dygnet (så kallade spotpriser). Priset styrs av utbud och efterfrågan.

Om du vill hålla koll på spotpriset för el kan du själv gå direkt in på Nord Pools webb och följa priset i realtid. Välj ditt elprisområde och sedan SEK i stället för Euro. Tänk också på att priserna visas i kr/MWh; för att få öre/kWh får du dela det på 10.

Kapitel 7

Börja producera egen el

Ett annat sätt att minska elkostnaden är att börja producera en del av elen själv. Genom en egen produktion kan du ersätta den elen du annars skulle köpt, och dessutom sälja överskottsel. Det här kan alltså både hjälpa dig att sänka elkostnaden och att tjäna pengar på elproduktionen.

Kom i gång med solceller

Med hjälp av solceller omvandlas energin från solens strålar till el, vilket ger dig möjlighet att producera din egen el på ett enkelt och miljövänligt sätt. Även om ett tak i söderläge ger mest effekt, ger ett hustak placerat i öst- eller västläge god produktion under morgon och kväll - den tid då hushåll vanligen förbrukar mest el.

Det är inte särskilt svårt att installera och börja producera solel. Här har vi samlat matnyttig information om solceller.

Lagra överskottsel med batteri

Solcellerna producerar dock bara el så länge solen skiner. Med ett solcellsbatteri, även kallat batterilager, kan du lagra överskottet på dagen för att använda det på kvällen och natten. Det innebär nya möjligheter för dig som vill göra hushållet mer självförsörjande.

När det gäller installation av batterilager finns det vissa säkerhetsaspekter att ta hänsyn till, något du kan läsa mer om hos Elsäkerhetsverket.

Prenumerera på bloggen