Avgifter och ersättningar

Information och aktuella priser för våra olika tjänster.

Effektkund – lågspänning

Som effektkund betalar du för din uppskattade förbrukning. Utifrån den huvudsäkring som är satt beräknas effekten och därmed den förväntade kostnaden.

Priser fr.o.m. 2022-11-01. Till samtliga avgifter tillkommer mervärdesskatt.

NÄTAVGIFT

 

Fast avgift 11 500 kr/år
Effektavgift 302 kr/kW och år

Överföringsavgiften är 10,7 öre/kWh. Energiskatt på 42,8 öre/kWh exkl. moms tillkommer. Du som kund kan ansöka hos Skatteverket om återbetalning av energiskatt, beroende på vad för typ av verksamhet ditt företag bedriver. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om hur du går tillväga.

AVGIFTSBESTÄMMELSER

Effektkund, lågspänning

  1. Mölndal Energi Nät AB bestämmer leveransspänningen.
  2. Den utnyttjade aktiva respektive reaktiva effekten anses vara det högsta värdet för uttagen medeleffekt per timme.
  3. Effektavgift utgår för den abonnerade effekten. Om den utnyttjade aktiva effekten överstiger den abonnerade, utgår en särskild avgift för den överuttagna effekten.
  4. Reaktiv effekt medges med högst 75 %. Härvid bestäms procentgränsen som förhållandet mellan utnyttjad reaktiv effekt i kVAr och abonnerad aktiv effekt i kW.
Om den utnyttjade reaktiva effekten överstiger gränsen för tillåten uttagen, utgår en särskild avgift för den överuttagna effekten.
  1. Abonnemangets storlek ska fastställas i förväg och gäller ett kalenderår i taget enligt överenskommelse. Abonnemanget kan förändras under året efter särskild överenskommelse.
  2. Nätavgiften gäller normal leveranssäkerhet. Vid förhöjd leveranssäkerhet kan extra avgifter tillkomma.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ELNÄT FÖRETAG

Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N (pdf)

Nät 2012 H (pdf)