Hur hanterar vi dina personuppgifter?

På Mölndal Energi värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Informationen på den här sidan beskriver hur vi samlar in och använder din personliga information. Här hittar du också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vilka uppgifter som vi har lagrat om dig beror främst på vilken/vilka av våra tjänster eller produkter som du har eller har haft avtal om med oss.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som vi samlar in?

Vår koncern består av moderbolaget Mölndal Energi AB och dotterbolaget Mölndal Energi Nät AB.

Mölndal Energi AB, org. nr 556488-8518 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som rör all verksamhet utom elnät.

Mölndal Energi Nät AB, org. nr 556509-4587 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som rör elnät.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Personuppgifterna som samlas in och behandlas av Mölndal Energi AB och Mölndal Energi Nät AB är främst nödvändiga för att vi skall kunna tillhandahålla, administrera och fullfölja de åtaganden vi har i våra avtal med dig som kund. Vi behandlar även vissa personuppgifter för marknadsföring, profilering och affärsutveckling.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Insamlingen sker på olika sätt - exempelvis om du fyller i ett formulär på vår webbplats, skickar ett mail, chattar eller kontaktar oss per telefon. Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån din energianvändning och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

  1. Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. Vi samlar också in adressuppgifter när du har anmält att du ska flytta.
  2. Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.
  3. Uppgifter om profilering för anpassad målgruppskommunikation och målgruppsanalys.
  4. Om du tecknar elavtal via någon av våra samarbetspartners (t.ex Elskling mfl) får vi nödvändiga uppgifter från dem för att vi ska kunna ingå ett elavtal med dig.

Här kan du läsa om hur vi använder cookies.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna som sparas hos oss lyder under olika lagar och förordningar, exempelvis arkivlagen eller bokföringslagen. Bokföringslagen kräver att vissa uppgifter finns tillgängliga i 7 år efter att avtalet avslutats och den sista fakturan har betalats.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster till dig på bästa sätt delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

  1. Betallösningar (print och distribution av fakturor, banker och andra betaltjänstleverantörer).
  2. Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
  3. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
  4. Tjänsteleverantörer (företag som hjälper till med förbättrad kundupplevelse och hantering av premier)

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Exempel på självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

  1. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
  2. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Du har möjlighet att hos respektive personuppgiftsansvarig, begära tillgång till, rätta och i vissa fall även radera personuppgifter som har lagrats om dig. Att begära tillgång till dina uppgifter går att göra kostnadsfritt. Du har även möjlighet att invända mot hur vi använder eller behandlar dina uppgifter och rätten till dataportabilitet. 

Marknadsföring

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Du har vidare rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring inkl. så kallad profilering, dvs. analyser av personuppgifter som ligger till grund för marknadsföringen.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-säkerhetssystem för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Personuppgiftsansvariga nås genom vårt Kundcenter eller via telefon, 031-86 65 00.

Mölndal Energis datskyddsombud är Sanid Mulahmetovic som nås på dataskyddsombud@molndalenergi.se.

Mer information om GDPR

För ytterligare och mer detaljerad information om dataskyddsförordningen (GDPR) så rekommenderar vi att besöka Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.


Senast uppdaterad 2023-10-23