Avgifter och ersättningar

Information och aktuella priser för våra olika tjänster.

Effektkund – högspänning

Effektkunder kan antingen ha lågspänning eller högspänning. Beroende på hur stor effekt er verksamhet kräver anpassar vi ett abonnemang.

Priser till och med 2024-08-31. Till samtliga avgifter tillkommer mervärdeskatt.

NÄTAVGIFT

 

Fast avgift 11 500 kr/år
Effektavgift 264 kr/kW och år
Överföringsavgiften är 5,8 öre/kWh. Energiskatt på 42,8 öre/kWh exkl. moms tillkommer. Du som kund kan ansöka hos Skatteverket om återbetalning av energiskatt, beroende på vad för typ av verksamhet ditt företag bedriver. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Priser fr.o.m. 2024-09-01. Till samtliga avgifter tillkommer mervärdeskatt.

NÄTAVGIFT

 

Fast avgift 30 000 kr/år
Effektavgift 295 kr/kW och år
Överföringsavgiften är 5,8 öre/kWh. Energiskatt på 42,8 öre/kWh exkl. moms tillkommer. Du som kund kan ansöka hos Skatteverket om återbetalning av energiskatt, beroende på vad för typ av verksamhet ditt företag bedriver. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om hur du går tillväga.


AVGIFTSBESTÄMMELSER

Effektkund, högspänning

  1. Mölndal Energi Nät AB bestämmer leveransspänningen.
  2. Den utnyttjade aktiva respektive reaktiva effekten anses vara det högsta värdet för uttagen medeleffekt per timme.
  3. Effektavgift utgår för den abonnerade effekten. Om den utnyttjade aktiva effekten överstiger den abonnerade, utgår en särskild avgift för den överuttagna effekten.
  4. Reaktiv effekt medges med högst 50%. Härvid bestäms procentgränsen som för- hållandet mellan utnyttjad reaktiv effekt i kVAr och abonnerad aktiv effekt i kW. Om den utnyttjade reaktiva effekten överstiger gränsen för tillåten uttagen, utgår en särskild avgift för den överuttagna effekten.
  5. Abonnemangets storlek ska fastställas i förväg och gäller ett kalenderår i taget enligt överenskommelse. Abonnemanget kan förändras under året efter särskild överenskommelse.
  6. För högspänningskunder med uppmätning på lågspänningssidan görs ett tillägg på samtliga avgifter med 2%.
  7. Nätavgiften gäller normal leveranssäkerhet. Vid förhöjd leveranssäkerhet kan extra avgifter tillkomma.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ELNÄT FÖRETAG

Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N (pdf)

Nät 2012 H (pdf)