<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Elavtal

Hos oss på Mölndal Energi kommer 100% av din el från ursprungsmärkta, förnybara energikällor som vind, sol, vatten och biobränsle. Vi hjälper dig välja det bästa avtalet efter just dina förutsättningar.

Se pris och teckna avtal!

Välj ett avtal som passar dig

Våra elhandelsavtal baseras på antingen rörligt eller fast pris. Med rörligt pris utnyttjar du möjligheten att alltid betala det aktuella marknadspriset för din el, medan du med ett fastprisavtal slipper oroa dig för plötsliga uppgångar i elpriset. Vårt Kundcenter hjälper dig gärna att hitta det bästa avtalet för dig.

Kontakta Kundcenter

Avtal med rörligt pris

Det rörliga priset följer den nordiska elbörsen och beräknas som ett vägt månadsmedelpris. Med rörligt avtal utnyttjar du möjligheten att betala ett aktuellt marknadspris för din el.

Om du har Mölndal Energi som elnätsleverantör men inte har valt ett avtal får du ett anvisningspris, ett tillsvidarepris som följer marknaden och justeras varje månad. Självklart kan du när som helst välja att binda ditt elpris i ett fastprisavtal.

Avtal med fast pris

Ett fast pris är en försäkring mot marknadens svängningar och prishöjningar. Det kan vara en särskilt bra lösning om det är viktigt för dig att i förväg veta och kunna planera för dina kostnader. Kontakta vår kundservice om du vill binda ditt avtal till fastpris.

För närvarande kan vi inte erbjuda fast pris i elområde 4. Vill du veta mer, läs bland våra frågor och svar. 

Avtal med timpris

Ett alternativ till våra andra avtal är timpris, då betalar du priset för varje enskild timme i stället för månadsmedelpriset. Det gör att du kan spara pengar på att planera när du tvättar eller laddar bilen.

För att ha ett timprisavtal behöver din bostad ha en elmätare med timmätning.

Vi är ett schysst elbolag

Du ska känna dig trygg när du tecknar ett elavtal med oss, därför har vi certifierat oss som ett Schysst elhandelsbolag. I certifieringen ingår 18 kundlöften, bland annat att du som kund ska få information om ångerrätt och svar på frågor och klagomål inom rimlig tid. Saker som vi tycker är viktiga och självklara. Det ska vara tydligt vad du köper och vad ditt elavtal innebär. Här kan du läsa mer om Schysst elhandel.

Den bästa elen är den du inte förbrukar

Läs vår guide med knep och tips för att minska din energianvändning
 Några exempel:
  • Ska jag använda spisen eller mikron när jag värmer små mängder?
  • Hur kallt är optimalt att ha i kylskåpet och frysen?
  • Stäng av torkfunktionen på diskmaskinen!
Så minskar du energislöseriet i hemmet