Egen anläggning måste anslutas till nätet

Funderar ni på att klä in hela taket med solpaneler? Ett vindkraftverk på fältet framför lagerhallen? Eller kanske till och med en vattenturbin i forsen? Oavsett hur ni producerar egen el måste produktionsanläggningen anslutas till elnätet. Dels för att kunna använda den egenproducerade elen och dels för att kunna sälja överskottsproduktionen vidare.

Hur går det till?

1
mobile-black
Kontakta en installatör

Även om själva monteringen av solpaneler eller vindkraftverk utförs av någon annan, måste det elektriska installationsarbetet utföras av behörigt elinstallationsföretag. Installatören sköter den tekniska dokumentationen och de olika kontakter med oss som behövs under resans gång.

Är du installatör? Här hittar du mer information.

mobile-black
2
click-button-black
Gör en föranmälan

Elinstallatören gör en föranmälan så att vi kan beräkna kostnaden och förbereda arbetet. I föranmälan lämnas alla nödvändiga uppgifter rörande din produktionsanläggning.

Är du installatör? Gör föranmälan här.

click-button-black
3
list-black
Installations-medgivande

När vi godkänt anläggningen som den beskrivits i föranmälan bekräftar vi att du får koppla in den genom ett så kallat installationsmedgivande.

list-black
4
tools-black-1
Gör jobbet – och anmäl när det är klart

Elinstallatören (och eventuella underentreprenörer) gör nu själva installationsarbetet. Allt måste göras i enlighet med våra tekniska anvisningar. När detta arbete är klart gör installatören en färdiganmälan.

Är du installatör? Gör färdigmälan här.

tools-black-1
5
meter-black-1
Du får ny elmätare

Vi installerar en ny elmätare som kan mäta både ingående och utgående effekt. Mätaren installeras utan kostnad för dig om du är microproducent.

meter-black-1
6
plugg-black
Driftsättning – inkoppling på elnätet

Slutligen kopplar installatören in din produktionsanläggning på elnätet och du kan börja använda din egenproducerade el och – om du vill – sälja överskottet.

Glöm inte teckna elnätsavtal för produktion.

plugg-black
1

Kontakta en installatör

Även om själva monteringen av solpaneler eller vindkraftverk utförs av någon annan, måste det elektriska installationsarbetet utföras av behörigt elinstallationsföretag. Installatören sköter den tekniska dokumentationen och de olika kontakter med oss som behövs under resans gång.

Är du installatör? Här hittar du mer information.

2

Gör en föranmälan

Elinstallatören gör en föranmälan så att vi kan beräkna kostnaden och förbereda arbetet. I föranmälan lämnas alla nödvändiga uppgifter rörande din produktionsanläggning.

Är du installatör? Gör föranmälan här.

3

Installations-medgivande

När vi godkänt anläggningen som den beskrivits i föranmälan bekräftar vi att du får koppla in den genom ett så kallat installationsmedgivande.

4

Gör jobbet – och anmäl när det är klart

Elinstallatören (och eventuella underentreprenörer) gör nu själva installationsarbetet. Allt måste göras i enlighet med våra tekniska anvisningar. När detta arbete är klart gör installatören en färdiganmälan.

Är du installatör? Gör färdigmälan här.

5

Du får ny elmätare

Vi installerar en ny elmätare som kan mäta både ingående och utgående effekt. Mätaren installeras utan kostnad för dig om du är microproducent.

6

Driftsättning – inkoppling på elnätet

Slutligen kopplar installatören in din produktionsanläggning på elnätet och du kan börja använda din egenproducerade el och – om du vill – sälja överskottet.

Glöm inte teckna elnätsavtal för produktion.

Ditt ansvar
Elinstallatörens ansvar
Mölndal Energi Näts ansvar

Hur lång tid tar det?

Efter föranmälan tar det cirka 30 arbetsdagar att få din mätare installerad och din anläggning inkopplad på elnätet.

Vad kostar det?

Du får en ny elmätare kostnadsfritt och som mikroproducent kostar själva anslutningen ingenting.

Inför ditt köp av utrustning

Du har som elnätskund (om din huvudsäkring är på max 63A) möjlighet att installera egen elproduktionsutrustning upp till 43,5 kW, utan att betala särskilda avgifter till ditt elnätsbolag. Du kallas då för mikroproducent. Anslutningen av produktionen skall ske i samma punkt som uttaget för konsumtion.

Om du har en huvudsäkring över 63A men en elproduktionsutrustning under 1500 kW, kallas du för mindre elproducent, vilket är detsamma som småskalig producent. När du är en mindre elproducent kommer nätbolaget att ta ut en liten avgift för att hantera mätning och insamling. Anslutningen av produktionen ska ske i samma punkt som uttaget för konsumtionen.

Den som tecknar elnätsavtal för produktionen ska också vara den som tecknat elnätsavtalet för konsumtionen. Avtalstecknaren behöver registrera sig för F-skatt hos Skatteverket. Nätbolaget är skyldigt att rapportera producerad energivolym till Skatteverket. Här kan du läsa mer om vilka skatteregler som gäller för dig som mikroproducent.

Information om godkända växelriktare

Från och med den 1 juli 2021 utnyttjar Mölndal Energi Nät AB Energiföretagens framtagna lista för godkända växelriktare för solceller.

För dig som ska installera en solcellsanläggning (av klass Typ A) innebär detta att din typ av växelriktare behöver finnas med på listan för att Mölndal Energi Nät AB ska ge dig ett installationsmedgivande.

Om er tilltänkta växelriktare inte finns med på listan över godkända växelriktare finns det möjlighet att ansöka hos Energiföretagen om att få er växelriktare värderad och godkänd.

Läs mer om listan här: Rikta Rätt – godkända växelriktare för solceller