För dig som privatperson

Avtal och villkor

Intresserad av allt det finstilta?

Då har du kommit rätt. Här har vi samlat alla avtal och villkor för för dig som privatperson.

Elhandel

Dessa villkor och prislistor gäller om du är elhandelskund, eller är nyfiken på vad som gäller om du vill bli det.

Avtalsvillkor elhandel privat
Mölndal Energis avtalsvillkor för elhandelskunder privat, gäller fr o m 2023-06-19.

Särskilda avtalsvillkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument
Gäller fr o m 2020-02-01.

Allmänna avtalsvillkor elhandel privat
För Mölndal Energis elhandelskunder privat gäller de allmänna avtalsvillkoren för elhandel EL 2012 K (rev 2) fr o m 2020-02-01.

Elnät

Funderar du på vad som gäller i våra elnätsvillkor? Du hittar dem här.

Allmänna avtalsvillkor elnät privat
För Mölndal Energis elnätskunder privat gäller de allmänna avtalsvillkoren för elnät NÄT 2012 K (rev 2) fr o m 2020-02-01.

Fjärrvärme

Här hittar du våra villkor och prislistor för dig som är eller vill bli kund.

Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme
Allmänna avtalsvillkor för konsument fjärrvärme, gäller fr o m 2020-01-01.

Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme
Allmänna avtalsvillkor för konsument fjärrvärme, gäller fr o m 2023-09-01.

Avtalsvillkor trygghetsavtal fjärrvärme
Avtalsvillkoren för Trygghetsavtalet som är till för privatkunder med fjärrvärme.

Tjänster

Vill du veta vilka villkor vi har för våra tjänster? Du hittar dem här.

Avtalsvillkor FlexME
Avtalsvillkor för FlexME för dig som konsument, gäller fr o m 2024-02-15.