Marknadskommentarer

Här kommenterar vi löpande utvecklingen på elmarknaden.

3 apr, 2024

Marknadskommentar april 2024

I mars landade spotpriset i SE3 på 61 öre/kWh – en uppgång jämfört med 50 öre/kWh i februari. Uppgången kan härledas till mindre vindkraftsproduktion och …

7 mar, 2024

Marknadskommentar mars 2024

I februari landade spotpriset i SE3 på 50 öre/kWh – en stor nedgång jämfört med de förgående tre månaderna då spotpriset legat nära 80 öre/kWh. Prisfallet …

8 feb, 2024

Elåret 2023

Under december 2022 slog energikrisen till med full kraft i Europa. Det genomsnittliga spotpriset för månaden landade runt 270 öre/kWh i SE3 och SE4, och få …

6 feb, 2024

Marknadskommentar februari 2024

Januari inleddes kallt, torrt och vindfattigt och avslutades milt, regnigt och blåsigt. Detta gav avtryck på både spotmarknaden och terminsmarknaden där vi har …

9 jan, 2024

Marknadskommentar januari 2024

Den senaste månaden har bjudit på både lägre och högre elpriser. Prisbilden har bland annat påverkats av vind och kallt väder. I slutet av december driftsattes …

5 dec, 2023

Marknadskommentar december 2023

Efter en period med riktigt låga priser under hösten har nu vintern och kylan kommit. Vädret i kombination med att flera kärnkraftsreaktorer behövt göra …

7 nov, 2023

Marknadskommentar november 2023

I oktober blev spotpriset 33 öre/kWh i SE3. Det var en uppgång med 25 procent jämfört med september, men i ett längre perspektiv var det ett mycket lågt pris – …

11 okt, 2023

Marknadskommentar oktober 2023

Spotpriset i SE3 fortsatte sjunka i september och landade på 20 öre/KWh. Det är näst intill en halvering jämfört med augusti och en tiondel av vad priset var i …

13 sep, 2023

Marknadskommentar september 2023

Spotpriset för augusti i SE3 landade till sist på 37 öre/kWh, vilket kan jämföras med snarlika 38 öre/KWh för juli. Studerar man däremot månaden på närmare …

15 aug, 2023

Marknadskommentar augusti 2023

Spotpriset har sjunkit betydligt när oron för en varm och torr ”2018-sommar” byttes ut mot den regnigaste sommaren på länge. Under juli var spotpriset i SE3 38 …

3 jul, 2023

Marknadskommentar juli 2023

Under senare delen av juni har spotpriserna gått upp lite från de ovanligt låga nivåerna vi såg i maj och inledningen av juni. Men vi tror inte att detta är en …

8 jun, 2023

Marknadskommentar juni 2023

Elpriserna fortsätter att sjunka. I maj blev snittspotpriset för SE3 bara 39 öre/kWh. Det var inte många som vågade hoppas på sådana priser när energikrisen …

10 maj, 2023

Marknadskommentar maj 2023

I går var spotpriset knappt 23 öre/kWh i alla svenska elområden och i helgen noterade vi negativa priser i både Tyskland och Danmark. Det var nog få som vågade …

Prenumerera här!