<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Marknadskommentarer

Här kommenterar vi löpande utvecklingen på elmarknaden.

Filtrera på:
20 sep, 2022

Marknadskommentar september 2022

Spotpriset i augusti blev det högsta någonsin i SE3: 223 öre/kWh. Det var drygt 40 öre högre än den tidigare rekordnivån från december i fjol. Samtidigt steg …

17 aug, 2022

Marknadskommentar augusti 2022

Mycket har hänt på elmarknaden i sommar. Sedan vår förra marknadskommentar som skrevs i slutet av juni har prisrörelserna blivit ännu större. Dygnsmedelpriset …

28 jun, 2022

Marknadskommentar juni 2022

Prisskillnaderna inom det nordiska kraftsystemet har aldrig varit större än nu. I dag är priset i norra Norge bara 3 öre/kWh. I södra Sverige är priset drygt …

17 maj, 2022

Marknadskommentar maj 2022

I dag är det den 17 maj och Norges nationaldag. Det betyder att den nordiska marknadsplatsen för terminshandel med el (där el till fastprisavtal handlas) är …

21 apr, 2022

Marknadskommentar april 2022

Spotpriset för mars landade på 130 öre/kWh i SE3. Ett högre månadsmedelpris har vi bara sett en gång tidigare och det var i december i fjol. Då blev priset 181 …

8 mar, 2022

Marknadskommentar mars 2022

Sedan kriget i Ukraina inleddes har förutsättningarna på elmarknaden ändrats helt och hållet. Det syns inte bara på spotpriserna som i dag slår nya rekord i …

11 feb, 2022

Marknadskommentar februari 2022

Innan jul trodde många att elpriserna skulle fortsätta uppåt efter årsskiftet. Så blev det inte, priserna är fortfarande mycket höga men inte alls på samma …

19 jan, 2022

Marknadskommentar för året 2021

Under stora delar av 2020 var överskottet i de nordiska vattenmagasinen större än någonsin tidigare. Detta ledde till mycket låga elpriser – ja, periodvis var …

18 jan, 2022

Marknadskommentar januari 2022

Under stora delar av 2020 var överskottet i de nordiska vattenmagasinen större än någonsin tidigare. Detta ledde till mycket låga elpriser – ja, periodvis var …

14 dec, 2021

Marknadskommentar december 2021

November inleddes med relativt beskedliga spotpriser, men i mitten av månaden blev vädret kallare och priserna steg till mycket höga nivåer. Som helhet blev …

17 nov, 2021

Marknadskommentar november 2021

I november ser vi fortsatt stora prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden. Idag är spotpriset 219 öre/kWh i SE4 medan priset i SE1 och SE2 ligger på 14 …

12 okt, 2021

Marknadskommentar oktober 2021

Elpriserna är fortfarande höga och det gäller både spotmarknaden (rörligt pris) och fastprismarknaden. Men läget ser bättre ut nu än i mitten av september. …

7 sep, 2021

Marknadskommentar september 2021

Spotpriserna har varit mycket höga under sommaren och inledningen av hösten. I södra Sverige har priset nått 100 öre/kWh flera gånger. I juli var medelpriset i …

Prenumerera här!