Förutom att leverera fossilfri el och energi så har Mölndal Energi också flera tjänster för att underlätta för våra kunder. Vill du producera egen solel, göra en energideklaration eller undersöka om du kan ha användning av Mölndals LoRa-nätverk? Vi hjälper dig.

Ett uppkopplat Mölndal

I toppen av Riskullaverkets skorsten finns en gateway som gör att Mölndals stad har tillgång till ett LoRaWAN nätverk. Tack vare nätet kan vi samla in data från sensorer och styra uppkopplade enheter. Styrkan är framförallt att man på ett prisvärt och smidigt sätt kan samla in små mängder information från många enheter utan att behöva en internetuppkoppling eller strömtillförsel.

Detta används idag till exempel vid behovsstyrd tömning av glasigloos och för insamling av data från fjärrvärme och vattenanvändning. Det är också med hjälp av LoRaWAN nätverket vi kan få aktuella badtemperaturer från Stensjön och Sisjön direkt till vår webbplats.

Ser du möjligheter för din verksamhet? Kontakta oss.

Energirapportering med Meeken

Med energisystemet Meeken får du snabbt en överblick över energin och ekonomin. Mätvärden skickas dagligen automatiskt och  kvalitetssäkras av Mölndal Energi. Systemet hanterar både debiteringsmätare och undermätare av alla olika typer av energislag. 

Ser du möjligheter för din verksamhet? Kontakta oss.

Solceller

Är du intresserad av att installera egna solceller? Mölndal Energi erbjuder rådgivning, tjänster och kompletta solcellslösningar. Finns du i vårt elnät så kan vi även köpa din överskottsel.

Laddstolpar

Vi hjälper företag och bostadsrättsföreningar som vill erbjuda laddstolpar med allt från planering och utformning, till leverans, installation, service och mät- och betaltjänst.

Fjärrvärmetjänster

Vi erbjuder en rad olika fjärrvärmetjänster, till exempel besiktning, service och trimning av inställningar. Allt för att din uppvärmning ska vara så smidig och energieffektiv som möjligt. 

Saknar du en tjänst eller produkt?

Vi utvecklar hela tiden vårt tjänsteutbud för att möta kunders och samhällets efterfrågan. Idag erbjuder vi ett antal tjänster för att stötta våra kunder att minska sin miljöpåverkan. Är det någon produkt eller tjänst som du saknar? Tveka inte att höra av dig. 

Lämna förslag