<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Förutom att leverera förnybar el och energi så har Mölndal Energi också flera tjänster för att underlätta för våra kunder. Vill du producera egen solel, göra en energideklaration eller undersöka om du kan ha användning av Mölndals LoRa-nätverk? Vi hjälper dig.

Ett uppkopplat Mölndal

I toppen av Riskullaverkets skorsten finns en gateway som gör att Mölndals stad har tillgång till ett LoRaWAN nätverk. Tack vare nätet kan vi samla in data från sensorer och styra uppkopplade enheter. Styrkan är framförallt att man på ett prisvärt och smidigt sätt kan samla in små mängder information från många enheter utan att behöva en internetuppkoppling eller strömtillförsel.

Detta används idag till exempel vid behovsstyrd tömning av glasigloos och för insamling av data från fjärrvärme och vattenanvändning. Det är också med hjälp av LoRaWAN nätverket vi kan få aktuella badtemperaturer från Stensjön och Sisjön direkt till vår webbplats.

Ser du möjligheter för din verksamhet? Kontakta oss.

Prata med en specialist

Energideklaration

En energideklaration ger dig värdefull information om din byggnad och dess energiprestanda.

Energideklarationen behöver förnyas vart tionde år.  Som fastighetsägare har du ett ansvar för att det finns en giltig energideklaration för byggnaden. Hos Boverket kan du få ut fastighetens senast gjorda energideklaration.   

I en energideklaration ingår ett besök av en av våra certifierade energiexperter, förslag på åtgärder för energieffektivisering och inrapportering till Boverket.

Prata med en specialist

Energikartläggning

En energikartläggning är ett perfekt sätt att se över hur du kan energieffektivisera din verksamhet. Stora företag har enligt lag en skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år, men det är även en klok investering för andra företag.

En energikartläggning visar hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Det ingår även förslag på åtgärder som du kan göra för att minska dina kostnader och öka energieffektiviteten.

Prata med en specialist

Solceller

Är du intresserad av att installera egna solceller? Mölndal Energi erbjuder rådgivning, tjänster och kompletta solcellslösningar. Finns du i vårt elnät så kan vi även köpa din överskottsel.

Laddstolpar

Elbilsanvändningen ökar i Sverige och efterfrågan på laddningsmöjligheter ökar. I vårt erbjudande Ett laddat Mölndal hjälper vi företag och bostadsrättsföreningar som vill erbjuda sina kunder, medarbetare och boende att ladda sina elbilar. Vi hjälper till hela vägen, från planering och utformning, till leverans, installation, service och mät- och betaltjänst.

Fjärrvärmetjänster

Vi erbjuder en rad olika fjärrvärmetjänster, till exempel besiktning, service och trimning av inställningar. Allt för att din uppvärmning ska vara så smidig och energieffektiv som möjligt. 

Ständig utveckling

Vi utvecklar hela tiden vårt tjänsteutbud för att möta kunders och samhällets efterfrågan. Idag erbjuder vi ett antal tjänster för att stötta våra kunder att minska sin miljöpåverkan. Kan vi hjälpa dig med något? Tveka inte att höra av dig. 

Prata med en specialist