Ett riktigt bra pris

Visste du att Mölndal Energi har en av de lägsta elnätsavgifterna i Sverige? Hos oss ligger nätavgiften lägre än snittet för elnätsavgifter i Sveriges kommuner.

Nätavgiftens olika delar

Nätavgiften är till för att finansiera det elnät ditt hus är anslutet till.

Avgiften har en fast och en rörlig del – den fasta baseras på säkringsstorleken och den rörliga på hur mycket el som överförs till dig.

För varje överförd kilowattimme är avgiften 15,50 öre inkl. moms. Energiskatten är 53,50 öre/kWh inkl. moms, vilket ger en total avgift på 69 öre/kWh inkl. energiskattskatt och moms.

Nätavgift

Priserna gäller från 2022-11-01. Gäller fast avgift vid trefasleverans.

Huvudsäkring i ampere lgh 16 A 16 A 20 A 25 A 35 A
Fast avgift kr/år inkl. moms 915 1935 3615 3990 5775
Enfasleverans har samma avgift som lgh 16 A.

 

Tillämpningsbestämmelser - privatperson

  1. Du betalar en fast avgift för varje mätpunkt i huset. Avgiften baseras på storleken på den passdel eller knivsäkring som begränsar mätarsäkringen. Ändring av passdel eller knivsäkring får bara ske av behörig elinstallatör, som ska anmäla ändringar skriftligen till Mölndal Energi Nät AB. Den nya fasta avgiften gäller när anmälan kommit in till Mölndal Energi Nät AB. Tröga säkringar av S-märkt typ är tillåtna.
  2. Med bostadslägenhet avses lägenhet i flerbostadshus.
  3. Nätavgiften gäller för normal leveranssäkerhet. Vid förhöjd leveranssäkerhet kan extra avgifter tillkomma.

Här kan du läsa de allmänna avtalsvillkoren för Elnät privatkund (pdf)

Ersättningar

Du som producerar el för utmatning på nätet, till exempel från din solcellsanläggning, får en ersättning från Mölndal Energi Nät AB för så kallad nätnytta. För närvarande får du en ersättning om 6 öre/kWh.