Hett vatten i en sluten krets

Ett fjärrvärmeverk pumpar ut hett vatten i ett rörsystem under marken. Vattnet, som är 70-120 grader varmt, leds sedan in i byggnader som är anslutna till fjärrvärmenätet.

 

fv-principskiss

 

Inne i den anslutna byggnaden överförs värmen via en värmeväxlare (fjärrvärmecentralen) till fastighetens lokala värme- och varmvattensystem. Det är alltså bara värme – inte varmvatten – som överförs till husets egna system.

På vägen tillbaka till fjärrvärmeverket kan det svalare vattnet värma upp till exempel trottoarer och fotbollsplaner, som på så sätt kan hållas isfria under vinterhalvåret.

När det avsvalnade vattnet är tillbaka i fjärrvärmeanläggningen värms det upp igen och pumpas ut i nätet på nästa resa.

Vill du lära dig mer om hur fjärrvärme fungerar och fjärrvärmens för- och nackdelar? Ladda ner vår guide.

Fjärrvärme – så här funkar det