Säkrings- eller effektkund?

Både som säkrings- och effektkund betalar du för den el du använder och har en del fast avgift och en del rörlig. Nedan kan du läsa mer om respektive alternativ.

Säkringskund - lågspänning

Som säkringskund betalar du en fast och en rörlig avgift. Den rörliga avgiften beror på hur mycket el du förbrukar och den fasta avgiften beror på hur stor mätarsäkring som används, till exempel 10 A, 25 A eller 50 A. 

Effektkund - lågspänning

Som effektkund betalar du för din abonnerade effekt. Abonnemangets storlek ska fastställas i förväg och gäller ett kalenderår i taget. Som kund är det därför viktigt att du kontrollerar din årsförbrukning och vid behov justerar abonnemanget. Om du vill ändra din abonnerade effekt under året eller inför ett nytt år kan detta göras efter särskild överenskommelse.

Effektkund - högspänning

Vad som skiljer högspänning mot lågspänning är spänningsnivån som du är ansluten på samt priset. Utöver detta gäller samma villkor för effektkunder - du betalar för din abonnerade effekt.

Ersättningar

Du som producerar el för utmatning på nätet, till exempel från din solcellsanläggning, får en ersättning från Mölndal Energi Nät AB för så kallad nätnytta. För närvarande får du en ersättning om 6 öre/kWh.