Optimerad funktion ger bättre ekonomi

Med våra tjänster kan du optimera din fjärrvärmeanvändning och öka kostnadseffektiviteten.

För dig som redan är fjärrvärmekund

Baspaket (= besiktning av fjärrvärmecentral)
I Baspaketet ingår att vi gör en undersökning av och ställer en diagnos på din fjärrvärmeanläggning. Vi kontrollerar bland annat värmekurvor, värmeväxlare, filter och ventiler. Efter besöket överlämnas en checklista som anger vad som kontrollerats och vilka eventuella åtgärder som bör göras. 

Ladda hem produktblad för Besiktning av Fjärrvärmecentral

Trimpaket
I Trimpaketet ingår en optimering av din fjärrvärmeanläggning. Värmekurvorna som styr anläggningen kontrolleras och justeras så att de passar era behov och din fastighets förutsättningar. Vi kontrollerar värmeväxlarens värmeöverföringskapacitet samt att ventilerna fungerar och är rätt dimensionerade. Vid behov byts ventiler och filter.

Trimpaketet innebär att du får en komplett genomgång och justering. Det innebär att din värmeanvändning optimeras. Eftersom fjärrvärmepriset avgörs av din faktiska användning innebär det att du kan minska dina kostnader.

Ladda ner produktblad för trimpaket

Startpaket
Startpaketet erbjuder vi alla nya fjärrvärmekunder. I Startpaketet ingår en uppstart och optimering av din fjärrvärmeanläggning. Värmekurvorna som styr anläggningen kontrolleras och justeras så att de passar era behov och din fastighets förutsättningar. Vi kontrollerar värmeväxlarens värmeöverföringskapacitet samt att ventilerna fungerar och är rätt dimensionerade.

Startpaketet innehåller flera besök då vi följer upp och justerar grundinställningarna. Det gör vi för att det tar tid att lära känna en fastighets faktiska behov och energiprestanda. Med startpaketet får du som kund en komplett genomgång och justering av din fjärrvärmeanläggning som gör att allt blir rätt från början. Det skapar förutsättningar för en optimerad användning.

Ladda ner produktblad för Startpaket.

Kontakta oss för prisuppgifter