Tjänster

Vi hjälper dig att göra fjärrvärmen ännu bättre.

Vi hjälper dig med din fjärrvärmecentral

Boka gärna ett möte med någon av våra experter om du vill veta mer om våra fjärrvärmetjänster. 

Peyruze Özmen

Claes Kvist

Våra fjärrvärmetjänster

Med våra tjänster kan du optimera din fjärrvärmeanvändning och öka kostnadseffektiviteten.

Funktionskontroll

I funktionskontrollen undersöker vi skicket på fjärrvärmecentralen. Vi kontrollerar bland annat reglering, värmeväxlare, filter och ventiler. Efter besöket får ni en checklista över vad som kontrollerats och vilka eventuella åtgärder som bör göras.

I vårt produktblad kan du läsa mer. Här hittar du avtalsvillkoren.Kontakta oss för offert

Funktionskontroll med energianalys

Denna tjänst inkluderar en ordinarie funktionskontroll och en energianalys av din fjärrvärmecentral. Genom att kombinera dessa tjänster ger vi dig konkreta förslag på åtgärder för att optimera och bibehålla din anläggnings prestanda. Vi tittar bland annat på energisignatur, volymsignatur och avkylning. Eftersom fjärrvärmepriset avgörs av er faktiska användning kan ni genom att optimera er fjärrvärmecentral minska era kostnader.

I vårt produktblad kan du läsa mer. Här hittar du avtalsvillkoren

Kontakta oss för offert

Serviceavtal

I en service ingår en kontroll och genomgång av er fjärrvärmecentral, för att se så att allt fungerar som det ska. Kontinuerlig service och underhåll är viktigt för att fjärrvärmecentralen ska hålla så länge som möjligt. I serviceavtalet kan ni välja hur ofta ni vill ha besök av oss.  

I vårt produktblad kan du läsa mer. Här hittar du avtalsvillkoren

Kontakta oss för offert

Reparation

Får ni problem med er fjärrvärmeanläggning kan vi hjälpa till. Vi reparerar fjärrvärmeanläggningen och byter ut eller reparerar trasiga delar. Reparationer sker alltid i samråd med er. Vi finns tillgängliga under kontorstid. 

I vårt produktblad kan du läsa mer. Här hittar du avtalsvillkoren.

Kontakta oss för offert

Ny fjärrvärmecentral

En fjärrvärmecentral har en livslängd på 20 - 30 år. Har du en gammal fjärrvärmecentral kan det vara en god idé att byta ut den för att få en så effektiv energianvändning som möjligt. Kontakta oss så hjälper vi dig att välja den fjärrvärmecentral som passar bäst och står för inköp, leverans och installation.