<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView%20&amp;noscript=1">

Tjänster

Vi hjälper dig att göra fjärrvärmen ännu bättre

Våra fjärrvärmetjänster

Med våra tjänster kan du optimera din fjärrvärmeanvändning och öka kostnadseffektiviteten.

Startpaket

För dig som är ny kund eller som har en ny fjärrvärmecentral erbjuder vi ett startpaket där vi ser till att din uppstart går så smidigt som möjligt. Vi gör ett personligt besök där det ingår en kontroll av din energianvändning, kontrollerar inställningar och svarar på eventuella frågor du kan ha.

I vårt produktblad kan du läsa mer, här hittar du avtalsvillkoren.

Kontakta oss för offert 

Trimpaket

I trimpaketet ingår en besiktning plus en optimering av er fjärrvärmecentral så att den är anpassad efter era behov och er fastighets förutsättningar. Vi tittar bland annat på energisignatur, volymsignatur och avkylning. Eftersom fjärrvärmepriset avgörs av er faktiska användning kan ni genom att optimera er fjärrvärmecentral minska era kostnader.

I vårt produktblad kan du läsa mer, här hittar du avtalsvillkoren

Kontakta oss för offert

Serviceavtal

I en service ingår en kontroll och genomgång av er fjärrvärmecentral, för att se så att allt fungerar som det ska. Kontinuerlig service och underhåll är viktigt för att fjärrvärmecentralen ska hålla så länge som möjligt. I serviceavtalet kan ni välja hur ofta ni vill ha besök av oss.  

I vårt produktblad kan du läsa mer, här hittar du avtalsvillkoren

Besiktning

I besiktningen undersöker vi skicket på fjärrvärmecentralen. Vi kontrollerar bland annat reglering, värmeväxlare, filter och ventiler. Efter besöket får ni en checklista över vad som kontrollerats och vilka eventuella åtgärder som bör göras.

I vårt produktblad kan du läsa mer, här hittar du avtalsvillkoren

Kontakta oss för offert

Ny fjärrvärmecentral

En fjärrvärmecentral har en livslängd på 20 - 30 år. Har ni en gammal fjärrvärmecentral kan det vara en god idé att byta ut den för att få en så effektiv energianvändning som möjligt. Vi hjälper till att välja den fjärrvärmecentral som er passar bäst och står för inköp, leverans och installation.

 

Reparation

Får ni problem med er fjärrvärmeanläggning kan vi hjälpa till. Vi reparerar fjärrvärmeanläggningen och byter ut eller reparerar trasiga delar. Reparationer sker alltid i samråd med er. Vi finns tillgängliga under kontorstid.  

Kontakta oss för offert