Ett prisvärt alternativ

Vad kostar fjärrvärme och hur fungerar Mölndal Energis prismodell?

Fjärrvärmepriser

Fjärrvärme är ett prisvärt och tryggt uppvärmningsalternativ med mycket liten miljöpåverkan om den produceras från förnybara energikällor. Mölndal Energis prismodell är ett resultat av en kontinuerlig kunddialog. Modellen baseras på den faktiska energianvändningen, allt för att du lättare ska kunna förstå och påverka dina kostnader.

Vi arbetar aktivt tillsammans med våra kunder för att minska energianvändningen. Det vinner alla på. Vår prismodell innebär att du som sparar energi och agerar miljöklokt betalar mindre.

Är min anläggning effektiv?

Med effektiva anläggningar blir hela fjärrvärmenätet ännu mer effektivt. Då kan också priserna hållas nere på lång sikt. Gör följande kontrollberäkning för att avgöra om din anläggning är effektiv:

(Energi i kWh)/(Flödet i m³)

Blir resultatet större än 50 är din anläggning effektiv.

Vi hjälper gärna till att förbättra effektiviteten i din anläggning.

Prata med en specialist om fjärrvärme

Mölndal Energi är medlem i Prisdialogen 

Mölndal Energi arbetar aktivt med att stärka förtroendet hos våra kunder genom en nära kunddialog. Vi är medlemmar i Prisdialogen vilket innebär att prisändringar görs i dialog med våra kunder.

Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Beskrivning av prisdialogen (pdf)

Prisjustering fr.o.m. 1 januari 2019

Mölndal Energi gör investeringar i anläggningarna för att säkerställa en fortsatt hög tillgänglighet och för att möjliggöra en fossilfri produktion av fjärrvärme. Samtidigt har Sverige en inflationstakt på 2 procent, vilket påverkar kostnadsbilden.

Tack vare kontinuerligt arbete med att begränsa kostnaderna, och en förväntad successiv ökning av intäkter från elproduktion och elcertifikat, kan vi för 2019 hålla en prishöjning som är lägre än inflationen. Priset höjs med ca 1 procent, en ökning som fördelas ut på den rörliga delen av priset. För ett litet flerbostadshus, ett så kallat Nils Holgersson-hus, innebär detta att fjärrvärmekostnaden höjs med ca 7 kr exkl. moms per månad och lägenhet.