Organisation

Mölndal Energi ägs i förlängningen till 100% av Mölndals stad

Mölndal Energi

Koncernen Mölndal Energi ägs av Kvarnfallet Mölndal AB, som är ett av Mölndals stad helägt aktiebolag. Koncernen Mölndal Energi arbetar på uppdrag av styrelsen för Mölndal Energi AB och dess dotterbolag Mölndal Energi Nät AB.