Solceller till alla

Vi tar hand om allt som behövs för en komplett anläggning:

 • Solpaneler inklusive montagematerial
 • Växelriktare
 • Elinstallation
 • Komplett dokumentation om din anläggning 

 

 

Boka möte med oss

Välj en passande dag och tid och jag bekräftar mötet via e-post.

Magnus Ivarsson

Varför solceller?

Alla företag vill väl minska sina energikostnader. Gärna i kombination med ökad hållbarhet.

Dessutom kan överskottsproduktionen säljas vidare.

Bli elproducent

Ni kan både producera och förbruka smart el. Ert tak skapar förutsättningar för att bli elproducent. Solceller passar på nästan alla tak och en installation kan vara lönsam även om förhållandena inte är optimala.

Vi tar hand om allt åt er. Både före, under och efter installationen. Enklare kan det inte bli.

Tre förutsättningar för att bli elproducent

1. Villkor för mikroproducenter

Ni behöver räknas som mikroproducent och köpa mer el än ni säljer över året. Mikroproducenter får ha en huvudsäkring på högst 63 A och en effekt på anläggningen om maximalt 43,5 kW. Hos Energimyndigheten finns matnyttiga tips om vad man som företagare ska tänka på vid installation. Där kan man också jämföra olika typer av solceller.

2. Investera i solceller eller vindkraft

20 m2 solceller kostar cirka 45 000 och ger cirka 3 000 kWh årligen. Elen är värd cirka 3 000 kronor per år i dagens elpris (2019). Vill du läsa mer om hur du räknar på hur lönsam investeringen är och vad du ska tänka på i övrigt, så har vi samlat information här. 

3. Anslut anläggningen

Ligger ditt företag inom Mölndals tätort eller Pixbo är du förmodligen nätkund hos Mölndal Energi Nät. Då utför vi uppdraget och ansluter dig.

Om elnät och elhandel:

 • Elnätet – monopol. En enda nätleverantör ansvarar för elnätet i ditt område och är din partner för själva överföringen.
 • Elhandel – konkurrensutsatt marknad. Ditt elhandelsbolag är partnern för el som du köper och säljer.

Vi köper ditt överskott

En anläggning producerar ren och billig el i minst 25 år, och överskottsproduktionen kan säljas vidare. Detta ger en hög, stabil och långsiktig ersättning. Och när den egenproducerade solelen inte räcker till får ni alltid el från noll fossila bränslen. Läs våra avtalsvillkor här.

Momsbefrielse vid mikroproduktion av
förnybar el

Den som producerar el och matar in överskottsproduktion till övriga elnätet får under vissa förutsättningar skattereduktion för det. Du kan få skattereduktion, som högst för det antal kilowattimmar du har tagit ut från elnätet (dock aldrig för mer än 30 000 kilowattimmar på ett kalenderår). Skattereduktionen är 60 öre/kWh, alltså högst 18 000 kronor per kalenderår.

Det är mätningen vid anslutningspunkten som avgör skattereduktionen, så det har ingen betydelse hur mycket solcellerna producerar för din egen förbrukning.

Den som säljer överskottsel ska betala moms på ersättningen för momspliktig försäljning större än 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår. Beroende på omfattning kan det bli aktuellt med andra skatter, som energi- och inkomstskatt.

Vid momspliktig försäljning upp till 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår råder momsbefrielse under förutsättning att den momspliktiga försäljningen inte överskridit 30 000 kronor exklusive moms någon gång under de två närmast föregående åren. Om du
bara har sådan försäljning som är befriad från moms behöver du inte vara momsregistrerad. Om du redan är registrerad för moms och uppfyller kraven för befrielse ska du lämna in en ändringsanmälan till Skatteverket för att du ska bli befriad.

Er fastighets potential

Med hjälp av vår solkarta kan du se hur mycket solenergi ditt tak kan fånga. Ser det lovande ut? Kontakta oss för att diskutera hur du skulle kunna få lönsamhet i företagets egen solelproduktion.

Vill du veta mer om hur solelproduktion går till? Ladda ner vår guide.

Vad ingår?

Allt ni behöver ingår. Vi tar hand om totalentreprenaden.

Paneler

Solpanelerna vi erbjuder kommer från de främsta producenterna och är tillverkade med fokus på hållbarhet.

Du kan välja mellan: 

 1. Standardpaneler
 2. Premiumpaneler, med förlängd effektgaranti

I de flesta fall offererar vi monokristallina solceller med högre verkningsgrad.

Tid, kostnad och förutsättningar

Från byggstart till färdig anläggning tar det 2-4 veckor. Sedan är ni igång som elproducent.

Om det krävs bygglov bistår vi med ritningar. Ni står själva för eventuellt bygglov och internetanslutning om ni vill följa upp anläggningens produktion på webb eller i app.

Det behövs 3 paneler (på vardera 1,7 m2) för varje kW installerad effekt. För varje installerad kW kan man räkna med en produktion på ca 900kWh.

Pris för en anläggning om 43 kWp cirka 15 000kr/kW, inklusive moms.

Solmättjänster

Vi erbjuder bruttoproduktionsmätare.
I tjänsten ingår:

 • Hyra av 4#-mätare och GPRS-abonnemang
 • Montagekostnad
 • Insamling av timvärden

Som ombud för dig skickar vi dessa värden via Ediel-trafik till Energimyndighetens Cesar-system för beräkning och som underlag för elcertifikatstilldelning.

Solkartan

Hitta ditt tak i Mölndal med hjälp av Solkartan.

Så här gör du

 1. Leta upp din byggnad genom att zooma in/ut och dra i kartan.
 2. Klicka på byggnaden för att få upp en informationsruta som visar potentialen för att ta till vara solenergi.
 3. Nere till vänster i informationsrutan finns en hussymbol. Om du klickar på den öppnas en ny ruta med en tredimensionell bild av byggnaden, som visar den inkommande solenergin för både väggar och tak.

Vill du veta mer?

Här har vi samlat några artiklar om solel och solceller

Solceller för företag

Att som företag, hyresvärd eller bostadsrättsförening kunna producera sin egen el är riktigt spännande. Det är klimatsmart, en klok investering och en konkurrensfördel. Trots det så är det främst villaägare som står för den installerade effekten från solceller i Mölndal. Varför är det så?

Solceller på taket: hitta rätt upplägg för ditt tak

Tak är en perfekt plats för solceller. Det är en yta som får mycket sol och som inte används till något annat. Dessutom är de allra flesta tak väl lämpade för solceller. Hur vet du om ditt tak skulle passa för att producera el? Det finns några saker att tänka på.

Solcellsinstallation: Hur många solceller ska jag ha på mitt tak?

Ditt företag eller din förening är intresserade av att investera i solceller. Kollegerna är med på tåget och ditt uppdrag är att se hur ni kan lägga upp det. För att veta om du bör fylla taket till brädden med solpaneler eller inte, behöver du ta hänsyn till några saker.