<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

El- & energiguiden

Tips och råd för företag, brf:er och organisationer.

Vad är profilkostnad och hur påverkar den ditt elavtal?

När du har ett fast avtal köper ditt elbolag in elen för dig via långtidskontrakt på terminsmarknaden. Men då din elförbrukning varierar över dygnet går det inte att säkra hela din elkostnad. Den delen som varierar och som behöver köpas …

Så uppmuntrar du medlemmarna i bostadsrättsföreningen att spara el

I en bostadsrättsförening har du många olika gemensamma utrymmen som ska förvaltas. För att elkostnaden inte ska bli för betungande för föreningen är det bra …

Elbilsladdning till samfälligheten: tänk på detta

En samfällighet är på många sätt lik en bostadsrättsförening när det kommer till att skaffa elbilsladdning. Men till skillnad från en brf har man bland annat …

9 min
|

Nu behöver vi alla spara el – så gör vi på Mölndal Energi

I vinter behöver vi alla hjälpas åt att spara el och flytta vår förbrukning. För att dämpa elpriserna och minska risken för elbrist ska EU:s alla medlemsländer …

Varför erbjuder inte elbolag fastprisavtal just nu?

Kanske har du hört att det är få elbolag som erbjuder fastprisavtal på el just nu, både till företags- och privatkunder. Som företagskund finns det dock delar …

6 min
|

Vad är effekthandel och hur fungerar det?

Visste du att ditt företag kan spara pengar på att undvika att använda el en viss tidpunkt? Våra elnät står inför en rad utmaningar, bland annat på grund av …

Företagsavtal el: så här är elhandelspriset uppbyggt

När elpriset diskuteras på nyheterna har du säkert hört termen spotpris. Spotpriset är det pris som sätts för produktionen av elen på elmarknaden Nord Pool, …