<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView%20&amp;noscript=1">

Här skickar du in din färdiganmälan till oss!

De återstår att sätta upp dashboards och rapporter och genomföra utbildningar. Tänk på att det är elinstallatören som meddelar kund om driftsättning.