Elnätsavtal

Ska du flytta till Mölndal? Då behöver du anmäla det till oss, så att du kan få el och värme i din nya bostad. Meddela oss minst 30 dagar i förväg, så hinner vi hantera dina avtal i tid.

Teckna avtal

När du har skickat ditt avtal till oss får du tillbaka en avtalsbekräftelse via mejl och en skriftlig avtalsbekräftelse via vanlig post inom två veckor.

Tänk på att:

  • Om ni är två som flyttar ihop behöver ni tala om vem som ska vara ansvarig för elavtalet. Tänk också på att både elnätsavtal och elhandelsavtal måste tecknas av samma person.
  • Mölndal Energi AB är din anvisade elleverantör om du inte tecknar avtal med något annat elhandelsföretag. Vill du välja en annan leverantör? Kontakta dem och teckna ett elhandelsavtal, så sköter de leverantörsbytet åt dig.

Flyttanmälan

Bor du i Mölndal (har Mölndal eller Pixbo som postadress) och ska flytta? Här kan du göra flyttanmälan och säga upp ditt elnätsavtal och ditt fjärrvärmeavtal med oss.

Meddela oss din nya adress dit slutfakturan ska skickas när du flyttat.

Har du fjärrvärme behöver du också lämna den nya ägarens namn och kontaktuppgifter.

Glöm inte att teckna ett nytt elnätsavtal för din nya bostad – om du flyttar inom Mölndal eller Pixbo behöver du ett nytt separat avtal med oss.

Elanslutning

Ska du bygga nytt eller behöver du tillfällig anslutning för 50-årskalaset på ängen? Ska du bygga om något där hemma och behöver ändra din befintliga elanslutning? Med rätt uppgifter från dig kan vi hjälpa dig snabbare.

Producera egen el

Spara både pengar och klimatet – bidra till ett mer hållbart samhälle genom att producera din egen el och mata ut överskottet på elnätet. Vi har sammanställt några saker du behöver veta för att sälja el och ansluta dig till elnätet.

Kabelutsättning och ledningsanvisningar

När du ska gräva är det viktigt att veta var elkablarna ligger så de inte skadas eller grävs av. Det är livsfarligt men kan också bli dyrt. Innan du påbörjar ett markarbete måste du först beställa en ledningsanvisning på ledningskollen.se. Det är en gratis webbtjänst som drivs av Post- och telestyrelsen, där du enkelt kan beställa ledningsanvisningar eller kabelutsättning.

Ledningsanvisningar och utsättning för kabel

Utskick av ledningsanvisningar och utsättningar hanteras av Geomatikk AB. Fysisk kabelutsättning på plats debiteras, men utsättning på egen tomt kostar inget för privatpersoner.

Avgrävd ledning?

Har en kabel blivit avgrävd eller skadad? Har du akuta ärenden utanför ordinarie arbetstid? Kontakta vår driftorganisation på telefon 031-272315.

Elnätspriser

Visste du att Mölndal Energi hade den lägsta elnätsavgiften av Sveriges 290 kommuner 2022? Här hittar du information om nätavgiftens olika delar och vad den fasta avgiften är just nu.

Elmätarbyte

Snart får du framtidens elmätare! Regeringen har bestämt att alla elmätare i Sverige ska vara redo att möta en mer energikrävande framtid senast 2025. De nya mätarna kommer att göra det lättare för dig att styra din elanvändning.

Några planerade och pågående projekt

För att säkerställa en stabil och trygg elleverans gör vi ständiga förbättringar i vårt elnät. Allt ifrån uppgradering av utrustning till utbyggnad och förstärkning av själva ledningsnätet.

Leveranssäkerhetsprojektet (klart 2038)

Vi strävar ständigt efter att förbättra vår leveranssäkerhet och har därför satt ett mål att 2038 vara Sveriges tryggaste elnät. För att uppnå detta mål har vi startat projektet Noll kundupplevda fel. Projektet innefattar en ökad digitalisering och automatisering av elnätet samt andra åtgärder som bidrar ökad trygghet för våra kunder.

Stadsutvecklingsprojekt - utbyggnad av elnätet

Mölndals Stad har många stadsutvecklingsprojekt igång. För att nämna några Pedagogen Park, Forsåker, GoCo. I alla dessa projekt är Elnät med och drar fram nya kablar både till och inom områdena. Samtidigt ser vi över hur vi kan stärka vårt befintliga nät.

Konsumentskydd

Läs om de möjligheter och rättigheter du har som elkund och konsument.

Om oss

Mölndal Energi Nät AB ansvarar för all elöverföring inom Mölndals tätort och Pixbo. Vår elnätsverksamhet bedrivs på ett säkert och miljöanpassat sätt – alltid med stort fokus på att ta väl hand om dig som kund.