<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Företagsfakta

Vår vision är att vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle och ha Sveriges nöjdaste kunder.

Företagsfakta

Mölndal Energi består av ett nätbolag och ett energibolag – Mölndal Energi AB och dotterbolaget Mölndal Energi Nät AB. Ägare är Kvarnfallet Mölndal AB, ett aktiebolag helägt av Mölndals stad.

Ladda ner vår senaste årsredovisning (2019, pdf)

Mölndal Energi i siffror (2019)
Elhandelskunder: 92 000 st
Energi: 397 GWh producerad fjärrvärme
  122 GWh producerad el från kraftvärme
  16,9 GWh producerad el från vindkraft
  1 161 GWh såld el
Omsättning: 976 Mkr
Antal anställda: 106
Mölndal Energi Nät i siffror (2019)
Kundanläggningar: 22 849 st
Elnät: 855 km
Omsättning: 110 Mkr
Antal anställda: 4

Koncernen Mölndal Energi är kvalitets-, miljö och arbetsmiljöcertifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Bankgironummer:

  • Mölndal Energi AB (med OCR-nummer): 5244 -8420
  • Övriga betalningar: 5825-0754

Organisationsnummer:

  • Mölndal Energi AB: 556488 - 8518
  • Mölndal Energi Nät AB: 556509 - 4587