Företagsfakta

Vår vision är att vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle och ha Sveriges nöjdaste kunder.

Företagsfakta

Mölndal Energi består av ett nätbolag och ett energibolag – Mölndal Energi AB och dotterbolaget Mölndal Energi Nät AB. Ägare är Kvarnfallet Mölndal AB, ett aktiebolag helägt av Mölndals stad.

Här hittar du Års- och hållbarhetsredovisning för 2022. 

Mölndal Energi i siffror (2022)
Elhandelskunder: ca 50 000 st
Energi: 423 GWh producerad fjärrvärme
  109 GWh producerad el från kraftvärme
  16,4 GWh producerad el från vindkraft
  730 GWh såld el
Omsättning: 1 444 Mkr
Antal anställda: 114
Mölndal Energi Nät i siffror (2022)
Kundanläggningar: 22 890 st
Elnät: 881 km
Omsättning: 109 Mkr
Antal anställda: 7

Koncernen Mölndal Energi är kvalitets-, miljö och arbetsmiljöcertifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Bankgironummer:

  • Mölndal Energi AB (med OCR-nummer): 5244 -8420
  • Övriga betalningar: 5825-0754

Organisationsnummer:

  • Mölndal Energi AB: 556488 - 8518
  • Mölndal Energi Nät AB: 556509 - 4587