Företagsfakta

Vår vision är att vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle och ha Sveriges nöjdaste kunder.

Företagsfakta

Mölndal Energi består av ett nätbolag och ett energibolag – Mölndal Energi AB och dotterbolaget Mölndal Energi Nät AB. Ägare är Kvarnfallet Mölndal AB, ett aktiebolag helägt av Mölndals stad.

Här hittar du Års- och hållbarhetsredovisning för 2023. 

Mölndal Energi i siffror (2023)
Elhandelskunder: ca 48 300 st
Energi: 401 GWh producerad fjärrvärme
  95 GWh producerad el från kraftvärme
  14,2 GWh producerad el från vindkraft
  623 GWh såld el
Omsättning: 1 066 Mkr
Antal anställda: 125
Mölndal Energi Nät i siffror (2023)
Kundanläggningar: 22 976 st
Elnät: 900 km
Omsättning: 130 Mkr
Antal anställda: 5

Koncernen Mölndal Energi är kvalitets-, miljö och arbetsmiljöcertifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Bankgironummer:

  • Mölndal Energi AB (med OCR-nummer): 5244 -8420
  • Övriga betalningar: 5825-0754

Organisationsnummer:

  • Mölndal Energi AB: 556488 - 8518
  • Mölndal Energi Nät AB: 556509 - 4587