Företagsfakta

Vår vision är att vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle och ha Sveriges nöjdaste kunder.

Företagsfakta

Mölndal Energi består av ett nätbolag och ett energibolag – Mölndal Energi AB och dotterbolaget Mölndal Energi Nät AB. Ägare är Kvarnfallet Mölndal AB, ett aktiebolag helägt av Mölndals stad.

Ladda ner vår senaste årsredovisning (2018, pdf)

Mölndal Energi i siffror (2018)
Kunder: 100 000 st
Energi: 402 GWh producerad fjärrvärme
  117 GWh egenproducerad el
  1 153 GWh såld el.
Omsättning: 1 004 Mkr
Antal anställda: 108
Mölndal Energi Nät i siffror (2018)
Kundanläggningar: 22 787 st
Elnät: 848 km
Omsättning: 123 Mkr
Antal anställda: 5

Koncernen Mölndal Energi är kvalitets-, miljö och arbetsmiljöcertifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

Bankgironummer:

  • Mölndal Energi AB (med OCR-nummer): 5244 -8420
  • Övriga betalningar: 5825-0754

Organisationsnummer:

  • Mölndal Energi AB: 556488 - 8518
  • Mölndal Energi Nät AB: 556509 - 4587