Information om godkända växelriktare

Från och med den 1 juli 2021 utnyttjar Mölndal Energi Nät AB Energiföretagens framtagna lista för godkända växelriktare för solceller.

För dig som ska installera en solcellsanläggning (av klass Typ A) innebär detta att din typ av växelriktare behöver finnas med på listan för att Mölndal Energi Nät AB ska ge dig ett installationsmedgivande.

Om er tilltänkta växelriktare inte finns med på listan över godkända växelriktare finns det möjlighet att ansöka hos Energiföretagen om att få er växelriktare värderad och godkänd.

Läs mer om listan här: Rikta Rätt – godkända växelriktare för solceller

Formulär föranmälan

Fyll i uppgifterna i formuläret och bifoga nödvändiga dokument. Normalt behöver vi ungefär 30 dagar för att kontrollera din anmälan och be om eventuella kompletteringar.

Just nu har vi långa handläggningstider för solceller. För tillfället är det ungefär 40 dagar.