Felsökning & instruktioner

Svar på vanliga frågor som rör problem med fjärrvärme och fjärrkyla.

Upplever du problem med värmen, varmvattnet eller kylan?

Om din anläggning läcker eller droppar, eller visar tecken på tidigare läckage (rost eller ärg), kan kundcenter hjälpa dig att boka en tid med en av våra tekniker.

Om det gäller värme – börja med att kontrollera om både element (radiatorer) och varmvatten är kalla? Har något av dem värme betyder det att fjärrvärme går fram till ditt hus och felet ligger någonstans i din anläggning. Saknar du både varmvatten och värme på radiatorkretsen kontaktar du kundservice. 

Får du ingen ordning på problemet kan du alltid  kontakta Kundcenter. Ibland är det ju enklast att förklara problemet direkt för någon. Du kan också få mer information i handboken för fjärrvärmecentraler.

Kontakta Kundservice
 1. Kontrollera att du har ström till anläggningen
 2. Kontrollera temperaturen på inkommande fjärrvärme
 1. Kontrollera att du har ström till reglerutrustningen
 2. Kontrollera inställningen på reglerutrustningen
 3. Kontrollera att det är tryck i systemet (titta på manometern)
 4. Om det till slut kommer varmvatten men det tar lång tid, kontrollera att cirkulationspumpen går (det känner du om du lägger handen på den)
 5. Kontrollera att det sekundära smutsfiltret inte är igensatt (om det är igensatt, tvätta rent det och sätt tillbaka)
 1. Kontrollera att ventiler är öppna
 2. Se till att det är tryck i systemet (titta på manometern)
 3. Lufta radiatorer med luftningsnyckel så här:
  • Stäng av cirkulationspumpen

  • Fyll upp trycket

  • Vänta ca 10 minuter

  • Lufta radiatorerna, börja högst upp i fastigheten

  • Fyll upp trycket (påfyllning av radiatorerna)

  • Starta cirkulationspumpen igen

 1. Kontrollera temperaturinställningen
 2. Ta reda på om regleringen fungerar på varmvattnet. Varmvattnet regleras på olika sätt beroende på vilken central du har, följ instruktionerna för just din modell.
 1. Grundinställningen kanske inte passar din fastighet med en gång
 2. Vid byte av värmeanläggning töms en del av vattnet i radiatorsystemet (elementen), lufta därför lite extra de närmsta månaderna

Ta hand om din fjärrvärmecentral

Fjärrvärme är en smidig uppvärmning som inte kräver så mycket arbete. Med regelbunden tillsyn kan du upptäcka fel i tid och se till att din fjärrvärmecentral håller länge. 

Därför har vi skapat en guide. Ta hjälp av den tillsammans med bruksanvisningen för att ge fjärrvärmecentralen regelbunden tillsyn.

Ladda ner guiden här!