Flytt

Här kan du anmäla flytt om du har ett elhandelsavtal som du vill ta med dig, om du ska flytta in eller ut ur vårt elnät eller fjärrvärmenät. Gör anmälan senast 30 dagar innan flytt.