Kundcenter privat

Vi ser till att du får svar på dina frågor.

Aktuellt just nu

Här sammanfattar vi det som många frågar om just nu:

Varfor-ar-elpriset-sa-hogt-1

Varför varierar elpriset så mycket?

Elpriset beror på flera olika faktorer, till exempel hur mycket det blåser och hur nivåerna är i vattenkraftsmagasinen. Du kan läsa mer om vad som påverkar elpriserna just nu i våra marknadskommentarer som vi uppdaterar varje månad. 

Vilka är fördelarna med de nya elmätarna_Kamstrup elmätare-1-1

När ska min elmätare bytas?

Innan 2025 ska nästan alla Sveriges elmätare vara utbytta och redo att möta en mer energikrävande framtid. De nya mätarna gör det lättare för dig att styra din elanvändning. Här kan du läsa mer om de nya elmätarna och när din ska bytas. 

Vad händer om jag inte kan betala min elräkning-1-1-1

Vad händer om jag inte kan betala min elräkning?

Ibland händer det saker i livet som slår hårt mot ekonomin. Här har vi samlat tips och råd på vad du ska tänka på om du har svårt att betala din elräkning. Vill du ansöka om anstånd kan du kontakta oss nedan. 

Mitt konsumentskydd

Allt om dina rättigheter som konsument.

Självklart vill vi att du ska vara nöjd. Därför ska du först och främst vända dig till vårt kundcenter om du är missnöjd eller har klagomål. De allra flesta ärenden har vi möjlighet att reda ut direkt.

Om du ändå inte blir nöjd finns tre instanser dit du kan vända dig och få ditt ärende prövat:

  1. Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  2. Allmän domstol (tingsrätt)
  3. Energimarknadsinspektionen.

Det finns också en av regeringen utsedd kontaktpunkt, Konsumenternas energimarknadsbyrå. Detta är en självständig byrå som informerar om och ger råd i frågor som rör energimarknaden. Rådgivningen är kostnadsfri. 

Man kan vända sig till ARN för att pröva tvister mellan konsument och elnäts- respektive elhandelsföretaget som rör en vara, tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren har tillhandahållit konsumenten. ARN rekommenderar sedan en lösning av tvisten.

Man kan också vända sig till ARN för att få information om nämndens praxis, d.v.s. hur man brukar resonera. Du kan läsa mer på ARN:s hemsida.

Som konsument kan du vända dig till Energimarknadsinspektionen för prövning av villkor och pris för anslutning till det koncessionspliktiga elnätet, eller för att anmäla att elnätsföretaget inte följer bestämmelser som omfattas av nätmyndighetens tillsyn. 

Mer information om Energimarknadsinspektionen hittar du på www.ei.se.

I ellagen regleras allt som rör el och elhandel. Dina rättigheter som konsument regleras i Ellag, 11:e kapitlet.