Elanslutning vid nybyggnation

Vid nybyggnation kopplas den nya fastigheten till närmsta anslutningspunkt i elnätet. Beroende på bland annat terräng och avstånd till anslutningspunkten kan detta vara ett omfattande arbete. Dessutom kan det ta extra tid att få in alla tillstånd från berörda markägare.

Oftast tar det 2-6 månader från anslutningskontrollen till dess att din fastighet har ström.

Begär offert och föranmäl nyanslutning i mycket god tid!

Hur går det till?

För att göra en elinstallation krävs både stor yrkeskunskap och behörighet hos installatören. Därför väljer de allra flesta att överlåta hela arbetet på ett installationsföretag. Då kommer installatören också att sköta den tekniska dokumentationen och de blanketter som elnätsbolaget kräver. Detta är det absolut enklaste och tryggaste sättet att få el till din nya fastighet och hela processen tar mellan två till sex månader att utföra. Så här gör du:

För dig som vill ha hjälp av installatör hela vägen

1
mobile-black
Kontakta en installatör

Elektriskt installationsarbete måste alltid utföras av behörigt elinstallationsföretag. Dessutom krävs troligen grävning i större eller mindre omfattning för att kunna lägga ner kablar och skyddsrör i marken. Elinstallatörer utför ofta även grävning genom samarbetspartner. Om installatören inte gör detta, måste du också anlita en entreprenör för grävning och markarbete. När du har kontaktat en installatör, görs han eller hon en föranmälan till oss.


Är du installatör? Här hittar du mer information.

mobile-black
2
offer-black
Erhåll offert

Efter att din installatör har skickat in en föranmälan påbörjar vi en utredning och kommer därefter att skicka en offert till dig som kund.

Är du installatör? Gör föranmälan här.

offer-black
3
hand-shake-black
Godkänn offerten

När du godkänner offerten bekräftar du att vi är överens och beställer formellt jobbet från Mölndal Energi Nät AB.

hand-shake-black
4
pen-black
Installations-medgivande

Installationsmedgivande lämnas av Mölndal Energi Nät AB till installatören så snart offert är påskriven och föranmälan komplett ifylld. Nu har installatören fått klartecken att utföra arbetet.

pen-black
5
spade-black
Gör jobbet – och anmäl när det är klart

Elinstallatören (och eventuella underentreprenörer) gör nu själva installationsarbetet. Allt måste göras i enlighet med våra tekniska anvisningar. När detta arbete är klart gör installatören en färdiganmälan. När vi får denna börjar vi vårt arbete med att ansluta den nya byggnaden.

Är du installatör? Gör färdiganmälan här.

spade-black
6
plugg-black
Vi ansluter dig till nätet

Vi kontrollerar och godkänner att uppgifterna enligt offert och föranmälan stämmer med överlämningspunkten. Därefter påbörjas och slutförs anslutningsarbetet.

Anslutning tar olika lång tid beroende på hur långt det är till närmaste anslutningspunkt. Dessutom kan det ta extra tid att få in alla tillstånd från berörda markägare.
 
Har du tecknat elnätsavtal och handelsavtal för anslutningen? Om inte, har vi mer information här.
plugg-black
7
light-bulb-black
Tänd lampan

Nu är det klart att koppla på strömmen!

light-bulb-black
1

Kontakta en installatör

Elektriskt installationsarbete måste alltid utföras av behörigt elinstallationsföretag. Dessutom krävs troligen grävning i större eller mindre omfattning för att kunna lägga ner kablar och skyddsrör i marken. Elinstallatörer utför ofta även grävning genom samarbetspartner. Om installatören inte gör detta, måste du också anlita en entreprenör för grävning och markarbete. När du har kontaktat en installatör, görs han eller hon en föranmälan till oss.


Är du installatör? Här hittar du mer information.

2

Erhåll offert

Efter att din installatör har skickat in en föranmälan påbörjar vi en utredning och kommer därefter att skicka en offert till dig som kund.

Är du installatör? Gör föranmälan här.

3

Godkänn offerten

När du godkänner offerten bekräftar du att vi är överens och beställer formellt jobbet från Mölndal Energi Nät AB.

4

Installations-medgivande

Installationsmedgivande lämnas av Mölndal Energi Nät AB till installatören så snart offert är påskriven och föranmälan komplett ifylld. Nu har installatören fått klartecken att utföra arbetet.

5

Gör jobbet – och anmäl när det är klart

Elinstallatören (och eventuella underentreprenörer) gör nu själva installationsarbetet. Allt måste göras i enlighet med våra tekniska anvisningar. När detta arbete är klart gör installatören en färdiganmälan. När vi får denna börjar vi vårt arbete med att ansluta den nya byggnaden.

Är du installatör? Gör färdiganmälan här.

6

Vi ansluter dig till nätet

Vi kontrollerar och godkänner att uppgifterna enligt offert och föranmälan stämmer med överlämningspunkten. Därefter påbörjas och slutförs anslutningsarbetet.

Anslutning tar olika lång tid beroende på hur långt det är till närmaste anslutningspunkt. Dessutom kan det ta extra tid att få in alla tillstånd från berörda markägare.
 
Har du tecknat elnätsavtal och handelsavtal för anslutningen? Om inte, har vi mer information här.
7

Tänd lampan

Nu är det klart att koppla på strömmen!

Ditt ansvar
Elinstallatörens ansvar
Mölndal Energi Näts ansvar

Så här går det till för dig som vill ta in offert och fundera innan du väljer elinstallatör

1
offer-black
Begär offert och bifoga en ritning

För att kunna ge dig en offert måste vi ha vissa uppgifter om dig och fastigheten.

Och för att beräkna kostnaden måste vi också veta var du vill ha anslutningspunkten. Bifoga en enkel ritning som visar tomtgränserna, marknivån och var du vill ha mätarskåpet placerat (det bör stå utomhus och vara lätt att komma åt). En ritning kan se ut ungefär så här.

När vi har fått alla nödvändiga uppgifter lämnar vi offert, ofta inom 14 dagar men vid mer omfattande förfrågningar kan det ta längre tid.

Jag vill ha offert.

När du få offerten så ser du exakt vad anslutningen kommer att kosta.

 

offer-black
2
hand-shake-black
Godkänn offerten

När du godkänner offerten bekräftar du att vi är överens och beställer formellt jobbet från Mölndal Energi Nät AB.

hand-shake-black
3
mobile-black
Kontakta en installatör

Nu ska du hitta den installatör som ska göra jobbet. Tänk på att elektriskt installationsarbete alltid måste utföras av behörigt elinstallationsföretag. Dessutom krävs troligen grävning i större eller mindre omfattning för att kunna lägga ner kablar och skyddsrör i marken. Elinstallatörer utför ofta även grävning genom samarbetspartner. Om installatören inte gör detta, måste du också anlita en entreprenör för grävning och markarbete.

Är du installatör? Här hittar du mer information.

mobile-black
4
click-button-black
Gör en föranmälan

Installatören föranmäler till oss vad som ska göras och att han är beredd att påbörja installationsarbetet.

Är du installatör? Gör föranmälan här.

click-button-black
5
pen-black
Installations-medgivande

Installationsmedgivande lämnas av Mölndal Energi Nät AB till installatören så snart offert är påskriven och föranmälan komplett ifylld. Nu har installatören fått klartecken att utföra arbetet.

pen-black
6
spade-black
Gör jobbet – och anmäl när det är klart

Elinstallatören (och eventuella underentreprenörer) gör nu själva installationsarbetet. Allt måste göras i enlighet med våra tekniska anvisningar. När detta arbete är klart gör installatören en färdiganmälan. När vi får denna vet vi att elarbetena är klara och vi kan börja vårt arbete med att ansluta den nya fastigheten.

Är du installatör? Gör färdiganmälan här.

spade-black
7
plugg-black
Vi ansluter dig till nätet

Vi kontrollerar och godkänner att uppgifterna enligt offert och föranmälan stämmer med överlämningspunkten. Därefter påbörjas och slutförs anslutningsarbetet.

Anslutning tar olika lång tid beroende på hur långt det är till närmaste anslutningspunkt. Dessutom kan det ta extra tid att få in alla tillstånd från berörda markägare. 

Har du tecknat elnätsavtal och handelsavtal för anslutningen? Om inte, har vi mer information här.

plugg-black
8
light-bulb-black
Tänd lampan

Nu är det klart att koppla på strömmen!

light-bulb-black
1

Begär offert och bifoga en ritning

För att kunna ge dig en offert måste vi ha vissa uppgifter om dig och fastigheten.

Och för att beräkna kostnaden måste vi också veta var du vill ha anslutningspunkten. Bifoga en enkel ritning som visar tomtgränserna, marknivån och var du vill ha mätarskåpet placerat (det bör stå utomhus och vara lätt att komma åt). En ritning kan se ut ungefär så här.

När vi har fått alla nödvändiga uppgifter lämnar vi offert, ofta inom 14 dagar men vid mer omfattande förfrågningar kan det ta längre tid.

Jag vill ha offert.

När du få offerten så ser du exakt vad anslutningen kommer att kosta.

 

2

Godkänn offerten

När du godkänner offerten bekräftar du att vi är överens och beställer formellt jobbet från Mölndal Energi Nät AB.

3

Kontakta en installatör

Nu ska du hitta den installatör som ska göra jobbet. Tänk på att elektriskt installationsarbete alltid måste utföras av behörigt elinstallationsföretag. Dessutom krävs troligen grävning i större eller mindre omfattning för att kunna lägga ner kablar och skyddsrör i marken. Elinstallatörer utför ofta även grävning genom samarbetspartner. Om installatören inte gör detta, måste du också anlita en entreprenör för grävning och markarbete.

Är du installatör? Här hittar du mer information.

4

Gör en föranmälan

Installatören föranmäler till oss vad som ska göras och att han är beredd att påbörja installationsarbetet.

Är du installatör? Gör föranmälan här.

5

Installations-medgivande

Installationsmedgivande lämnas av Mölndal Energi Nät AB till installatören så snart offert är påskriven och föranmälan komplett ifylld. Nu har installatören fått klartecken att utföra arbetet.

6

Gör jobbet – och anmäl när det är klart

Elinstallatören (och eventuella underentreprenörer) gör nu själva installationsarbetet. Allt måste göras i enlighet med våra tekniska anvisningar. När detta arbete är klart gör installatören en färdiganmälan. När vi får denna vet vi att elarbetena är klara och vi kan börja vårt arbete med att ansluta den nya fastigheten.

Är du installatör? Gör färdiganmälan här.

7

Vi ansluter dig till nätet

Vi kontrollerar och godkänner att uppgifterna enligt offert och föranmälan stämmer med överlämningspunkten. Därefter påbörjas och slutförs anslutningsarbetet.

Anslutning tar olika lång tid beroende på hur långt det är till närmaste anslutningspunkt. Dessutom kan det ta extra tid att få in alla tillstånd från berörda markägare. 

Har du tecknat elnätsavtal och handelsavtal för anslutningen? Om inte, har vi mer information här.

8

Tänd lampan

Nu är det klart att koppla på strömmen!

Ditt ansvar
Elinstallatörens ansvar
Mölndal Energi Näts ansvar

Hur lång tid tar det?

Tiden för att få anslutning till elnätet varierar med de yttre förutsättningarna, och dessa kan vara helt avgörande för om det går snabbt och enkelt, eller om det är lång och komplicerad process. Därför måste varje enskild nyanslutning bedömas och planeras innan det går att ange en möjlig tidplan, men oftast rör det sig om 2-6 månader från godkänd offert.

Exempel på faktorer som påverkar tid och kostnad:

  • Årstid - grävarbeten är svårare om marken är frusen.
  • Markförhållanden - är det bergig terräng eller mycket sten kan grävning och kabeldragning bli tidsödande och komplicerad.
  • Avstånd till anslutningspunkt - finns det el framdragen till tomten? Eller finns det kanske inte ens el i området?
  • Tillstånd och administration - finns det en eller flera andra markägare som först måste godkänna och ge sina tillstånd?

Vad kostar det?

Anslutningsavgiften bestäms dels av hur stor säkring du behöver och dels av avståndet till närmaste lämpliga anslutningspunkt.

Vilka är de vanligaste problemen och misstagen?

För sen beställning - alla arbeten som krävs hinner inte bli klara tills du behöver ström.

Gör en offertförfrågan

Fyll i uppgifterna i formuläret och bifoga nödvändiga dokument.