Miljö & hållbarhet

Mölndal Energi har ett stort ansvar som kommunalt energibolag. Det tar vi på största allvar. Det är därför vi är Sveriges första fossilfria energibolag.

Läs vår hållbarhetsredovisning

Vårt mål: en hållbar framtid

Vår vision är att vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi är på väg. Efter många års intensivt och målmedvetet arbete blev vi 2018, som första energibolag i Sverige, fossilfria i vår egen verksamhet.

Att vara Sveriges första fossilfria energibolag är fantastiskt. Men vårt hållbarhetsarbete tar inte slut där. Tvärtom. Att vara en ledande aktör innebär att föregå med gott exempel och bana väg för andra.

Vi sätter kontinuerligt nya mål för att minimera negativ påverkan och förstärka den positiva påverkan vår verksamhet innebär. Tack vare vår fossilfria produktion är våra egna utsläpp mycket låga. Dessutom ersätter vår el och värme sämre alternativ, vilket innebär att vi minskar utsläppen av fossil koldioxid globalt. 2022 kunde hela 75 700 ton koldioxidutsläpp undvikas på annat håll tack vare vår verksamhet. 

Läs mer i vårt klimatbokslut

Tillsammans gör vi skillnad

För att fasa ut fossila bränslen och klara övergången till det hållbara samhället är många verksamheter beroende av tillgången till fossilfri el som levereras utan avbrott under årets alla timmar. Behovet av el förutspås öka rejält de kommande decennierna på grund av elektrifieringen av många sektorer. Det innebär ökade krav på nätutbyggnad, flexibilitetslösningar och energieffektivisering. Det är en rejäl utmaning som vi måste klara av tillsammans med våra kunder och andra aktörer i samhället om det fossilfria samhället ska bli verklighet.

Fjärrvärmen avlastar elnätet kalla dagar då behovet av eleffekt är som störst samtidigt som vårt kraftvärmeverk är den största producenten av förnybar el lokalt. Fjärrvärmen gör alltså dubbel nytta i elsystemet. Dessutom används förnybara restflöden som blir över i andra verksamheter som bränsle vilket innebär att fjärrvärmen är mycket resurseffektiv. Att använda rätt energi vid rätt tidpunkt och i rätt mängd är avgörande för att vi ska klara av den energiomställning som är i full gång. Här behöver vi alla hjälpas åt.

Så kan du spara energi

Både klimatet och din plånbok tjänar på att du minskar din energiförbrukning. Här får du tips och råd om hur du kan använda el och annan energi så smart som möjligt i din vardag.