Så kan du få fjärrvärme

Kan din företagsbyggnad eller bostadsfastighet värmas med fjärrvärme?

Rätt förutsättningar för fjärrvärme?

För att kunna ansluta till fjärrvärmenätet är några förutsättningar nödvändiga.

1) Fjärrvärmeledningar i närheten av fastigheten

För att det ska vara ekonomiskt gångbart att gräva och ansluta till nätet behöver fastigheten ligga nära en fjärrvärmeledning. Du kan se om det finns ledningar nära din fastighet på kartan över fjärrvärmenätet i Mölndals stad.

meab-karta-2-mono

2) Vattenburet värmesystem

Du måste ha ett vattenburet värmesystem i fastigheten. Om den värms upp med direktel i dag, måste du först konvertera till ett vattenburet system.

3) Dela med andra?

Det krävs en viss storlek på fastigheten för att fjärrvärme ska vara intressant. Det underlättar därför att vara en stor aktör med flera eller stora fastigheter. Men man kan också dela kostnaden med andra, till exempel flerbostadshus, bostadsrättsföreningar eller industrifastigheter.

Kanske är fjärrvärme något för dig? Kontakta oss, så hjälper vi dig räta ut frågetecknen!

Prata med en specialist om fjärrvärme