För dig som företagare

Avtal och villkor

Intresserad av allt det finstilta?

Då har du kommit rätt. Här har vi samlat alla avtal och villkor för för dig som driver näringsverksamhet.

Elhandel

Dessa villkor och prislistor gäller om ditt företag är elhandelskund, eller är nyfiken på vad som gäller om du vill bli det.

Allmänna avtalsvillkor elhandel
Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, gäller fr o m 2015-10-01.

Särskilda avtalsvillkor elhandel
Avtalsvillkor elhandel (företag), gäller fr o m 2023-06-01.

Särskilda villkor för försäljning av el
Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare (rev), gäller fr o m 2015-02-72.

Elnät

Funderar du på vad som gäller i våra elnätsvillkor? Du hittar dem här.

NÄT 2012 H
Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar, gäller fr o m 2015-02-27.

NÄT 2012 N
Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar, gäller fr o m 2018-04-24.

 

Fjärrvärme

Här hittar du våra villkor och prislistor för dig som är eller vill bli kund.

Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare fjärrvärme
Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet, gäller fr o m 2018-05-15.

Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare fjärrvärme
Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet, gäller fr o m 2023-09-01.

Prislista näringsidkare fjärrvärme 2024
Priset utgörs av tre delar: energipriset, nätpriset och flödespriset

Fjärrkyla

Letar du efter våra fjärrkylavillkor? Du hittar dem här!

Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare fjärrkyla
Allmänna avtalsvillkor som gäller vid nyanslutning av fjärrkyla för näringsidkare, gäller fr o m 2023-05-01.

Prislista näringsidkare fjärrkyla 2024
Priset utgörs av tre delar: energipriset, nätpriset och flödespriset

Mikroproduktion

Vill du sälja din överskottsel till oss? Här hittar du våra villkor för mikroprokuktion.

Avtalsvillkor mikroproduktion - försäljning av överskottsel
Avtalet gäller försäljning av ditt bolags överskottsel till Mölndal Energi.

Tjänster

Vill du veta vilka villkor vi har för våra tjänster? Du hittar dem här.

Avtalsvillkor FlexME
Avtalsvillkor för FlexME för dig som näringsidkare, gäller fr o m 2024-02-15.