<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Det trygga, smarta miljövalet

Ungefär hälften av all fastighetsuppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. Principen är enkel: i stället för att varje fastighet har sin egen värmekälla kommer vattenburen värme från ett centralt värmeverk.

Biobränslet i vårt värmeverk består i huvudsak av restprodukter från olika industrier, till exempel skogsindustrin, pappersindustrin och rivningsindustrin. De här restprodukterna skulle inte ha kommit till användning om inte vi gjort fjärrvärme av dem. Därför är det så klimatsmart.

Fjärrkyla

Fjärrkyla fungerar ungefär på samma sätt som fjärrvärme. En central och miljöanpassad anläggning är att föredra framför många små separata kylanläggningar och luftkonditioneringsaggregat. Vår kyla levereras i ledningar som går parallellt med fjärrvärmen.

Fjärrvärme och fjärrkyla innebär trygg och säker värme och kyla till din fastighet. Tekniken är okomplicerad, har hög leveranssäkerhet och är vänlig mot miljön. Dessutom är energipriset mycket fördelaktigt.

Något för dig?

Se vilka förutsättningar som krävs för att du ska kunna få fjärrvärme. 

Ett prisvärt alternativ

Se hur prissättning av fjärrvärme fungerar.

Hur fungerar fjärrvärme?

Undrar du hur fjärrvärmesystemet egentligen är konstruerat?