Ändring av befintlig anslutning

Vid om- eller tillbyggnad kanske det också måste göras nya eller ändrade installationer i fastighetens elanläggning och du kan därför behöva ändra din befintliga anslutning.

Hur går det till?

1
mobile-black
Kontakta en installatör

Elektriskt installationsarbete måste utföras av behörigt elinstallationsföretag. Om det är en omfattande ändring av fastigheten kanske det också krävs grävning för att kunna lägga ner kablar och skyddsrör i marken. Elinstallatörer utför ofta även grävning genom samarbetspartner. Om installatören inte gör detta, måste du också anlita en entreprenör för grävning och markarbete. 

Är du installatör? Här hittar du mer information.

mobile-black
2
click-button-black
Gör en föranmälan

Nu ska elinstallatören göra en anmälan av den ändring som behövs. Det kan till exempel vara en utökning av din anslutning, eller du kanske behöver ändra till större säkring.

I anmälan lämnar du alla uppgifter rörande fastigheten och de önskade ändringarna. När vi har alla nödvändiga uppgifter lämnar vi offert inom 14 dagar.

Är du installatör? Gör föranmälan här.

click-button-black
3
hand-shake-black
Godkänn offerten

I offerten ser du kostnaden för den ändrade anslutningen och en ungefärlig tidplan. När offerten är godkänd kan installatören göra arbetet. Mölndal Energi Nät skickar en offert till kunden baserat på uppgifterna i föranmälan från installatören.

hand-shake-black
4
pen-black
Installations-medgivande

Installationsmedgivande lämnas av Mölndal Energi Nät AB till installatören så snart offert är påskriven och föranmälan komplett ifylld. Nu har installatören fått klartecken att utföra arbetet.

pen-black
5
plugg-black
Installation och färdiganmälan

Alla arbeten som utförs av elinstallatören (och eventuella underentreprenörer) måste göras i enlighet med våra tekniska anvisningar. När alla installationsarbeten är klara gör installatören en färdiganmälan till oss.

Är du installatör? Gör färdiganmälan här.

plugg-black
1

Kontakta en installatör

Elektriskt installationsarbete måste utföras av behörigt elinstallationsföretag. Om det är en omfattande ändring av fastigheten kanske det också krävs grävning för att kunna lägga ner kablar och skyddsrör i marken. Elinstallatörer utför ofta även grävning genom samarbetspartner. Om installatören inte gör detta, måste du också anlita en entreprenör för grävning och markarbete. 

Är du installatör? Här hittar du mer information.

2

Gör en föranmälan

Nu ska elinstallatören göra en anmälan av den ändring som behövs. Det kan till exempel vara en utökning av din anslutning, eller du kanske behöver ändra till större säkring.

I anmälan lämnar du alla uppgifter rörande fastigheten och de önskade ändringarna. När vi har alla nödvändiga uppgifter lämnar vi offert inom 14 dagar.

Är du installatör? Gör föranmälan här.

3

Godkänn offerten

I offerten ser du kostnaden för den ändrade anslutningen och en ungefärlig tidplan. När offerten är godkänd kan installatören göra arbetet. Mölndal Energi Nät skickar en offert till kunden baserat på uppgifterna i föranmälan från installatören.

4

Installations-medgivande

Installationsmedgivande lämnas av Mölndal Energi Nät AB till installatören så snart offert är påskriven och föranmälan komplett ifylld. Nu har installatören fått klartecken att utföra arbetet.

5

Installation och färdiganmälan

Alla arbeten som utförs av elinstallatören (och eventuella underentreprenörer) måste göras i enlighet med våra tekniska anvisningar. När alla installationsarbeten är klara gör installatören en färdiganmälan till oss.

Är du installatör? Gör färdiganmälan här.

Ditt ansvar
Elinstallatörens ansvar
Mölndal Energi Näts ansvar

Hur lång tid tar det?

Tiden för att få en anslutning till elnätet ändrad varierar beroende av vilken typ av ändring du behöver. Oftast kan du räkna med 1-2 månader från det att du godkänt offerten.

Vad kostar det?

Kostnaden bestäms av vilken typ av ändring du behöver. Din exakta kostnad ser du när du begärt offert och fått svar.

Jag vill ha en offert.

Gör en offertförfrågan

Fyll i uppgifterna i formuläret och bifoga nödvändiga dokument.