Om Mölndal Energi

Vår vision är att vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle och ha Sveriges nöjdaste kunder.

Vision och affärsidé

Vi vill vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle och ha Sveriges nöjdaste kunder.

Med lyhördhet och effektivitet ger vi våra kunder bättre energilösningar än våra konkurrenter.

Mölndal Energi ägs av Mölndals stad och erbjuder el, fjärrvärme och energitjänster till privatpersoner och företag.
Vi driver också elnätsverksamheten inom Mölndals tätort och Pixbo genom vårt dotterbolag Mölndal Energi Nät AB.

Mölndal Energi är ett kvalitetsmedvetet företag som lever efter mottot nära, enkelt och med passion för miljön. Vi drivs av att arbeta tillsammans, engagerat och effektivt. Det är vårt sätt att uttrycka att nyckeln till framgång är kompetenta och engagerade medarbetare som känner ansvar för sitt arbete och för företaget.