<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Så bestäms ditt fjärrvärmepris

De olika delarna som påverkar ditt pris

En flexibel prismodell

Kostnaden för Mölndal Energis fjärrvärme baseras på säsongspris, där priset är lägre när värmen är billig att producera – och vice versa. Vi hoppas och tror att det hjälper oss alla att använda energin klokt. Det finns några olika prisalternativ att välja på. Vi hjälper dig välja det prisalternativ som passar dig bäst.

Välj fjärrvärmepaket

När du installerar fjärrvärme kan du välja mellan tre olika prisalternativ. Ju högre summa du investerar från början, desto lägre blir driftskostnaden och tvärtom.

Prisalternativen är Villa 1, Villa 2 och Villa 3.

Här finns mer prisinformation och en kostnadsjämförelse (pdf).

Notera att Villa 1 automatiskt övergår i Villa 3 efter 11 år.

Vill du byta fjärrvärmepaket betalar du mellanskillnaden med avdrag för det antal år du varit kund. Här kan du läsa mer om bytesvillkoren för fjärrvärmepaket (pdf).

Fjärrvärmepriset och avtal

För dig som privatkund består fjärrvärmepriset av två delar. Dels en fast avgift per månad och dels en rörlig del som baseras på hur mycket energi du använder. Detta mäts i kWh.

Här hittar du våra avtalsvillkor.

Det kan vara tryggt att veta att vi är med i Prisdialogen. Det innebär att prisändringar görs i dialog med våra kunder.

 

Aktuella priser

Här hittar du aktuella priser för fjärrvärme till enskilt anslutna småhus.
Prislista för 2021 (pdf)
Prislista för 2022 (pdf)