Jämför elavtal

Trots att el ständigt finns runt omkring oss tänker de flesta av oss inte så mycket på den. Kanske är det först när räkningen kommer, eller när ditt elbolag hör av sig för att förnya ditt avtal, som du uppmärksammas. Idag finns det ett stort antal elbolag på den svenska marknaden. Hur vet jag vilka som är bäst? Vad är skillnaden på rörligt- och fast elavtal? Hur gör jag om jag ska flytta? Och varför får jag två elräkningar? Här svarar vi på alla de frågorna och ger våra bästa tips och råd om elavtal. 

Kapitel 1

Vad är elavtal?

I artikeln Teckna elavtal första gången förklarar Rikard Nylander vilka avtal som behövs för att få el till bostaden. Där redogör han för skillnaden mellan två typer av avtal; elnätsavtal och elhandelsavtal.

Vad är ett elnätsavtal?

Elnätsavtalet tecknas mellan dig som konsument och det elnätsbolag som äger de fysiska kablarna och all annan utrustning som behövs för att transportera elen fram till din bostad. Du kan inte välja elnätsbolag, utan det bestäms av vilket område du bor i.

Vad är ett elhandelsavtal?

Elhandelsavtalet tecknas mellan dig som konsument och ett elhandelsbolag som ska förse dig med el. Till skillnad från elnätsbolag kan du fritt välja elhandelsbolag.

Kapitel 2

Hur fungerar elavtal?

När du tecknar ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal förbinder du dig att betala för din elförbrukning. Elräkningen består oftast av två delar, en fast del (administrationsavgift), och en avgift för den mängden el du förbrukar. Har du inte valt annat får du fakturorna som brev, men du kan ofta välja att få dem via Kivra, som email, e-faktura eller betala genom autogiro.

Som Maria Åberg klargör i artikeln Flytta hemifrån: så gör du med elen, blir du inte utan el om du glömmer eller struntar i att teckna elavtal när du flyttar in i en ny bostad. Som nämndes i det tidigare kapitlet kan du som konsument inte välja elnätsavtal, du anvisas alltid till den nätägaren som äger elnätet i området.  

Om du inte aktivt tecknar ett elhandelsavtal med ett elhandelsbolag är det nätägaren som blir skyldig att välja elbolag åt dig. Då får du ett så kallat anvisningsavtal, ett standardavtal där du får betala ett visst pris per förbrukad kilowattimma. Generellt sett är det alltid bra att göra ett aktivt val. Genom att jämföra olika elbolag kommer du med stor sannolikhet hitta något som passar dig bättre än det anvisade.

Kapitel 3

Hur bestäms elpriset?

Hur fungerar elmarknaden?

I artikeln Hur fungerar elmarknaden beskriver Henrik Lyngåker hur den nordiska elmarknaden, Nord Pool, fungerar. Här samlas fler än 360 elproducenter, elhandelsbolag och nätföretag på en daglig basis för att köpa och sälja el. Det finns lite olika sätt att köpa och sälja el på, men det vanligaste är Day-ahead market. Det innebär att elhandelsbolag och elproducenter lägger bud, vilket avgör morgondagens priser, timme för timme. Elhandelsbolagen anger hur mycket el som man vill köpa under morgondagen och till vilket pris. Samtidigt meddelar säljarna hur mycket el de bedömer producera nästkommande dag och vilket pris de säljer elen för.

Fast eller rörligt pris – hur påverkar marknadspriserna dig som konsument?

När du tecknar ett elhandelsavtal kan du ibland välja mellan rörligt elpris, timpris eller fast elpris.

Rörligt elpris

Med rörligt elpris nyttjar du möjligheten att alltid betala det aktuella marknadspriset för din el. På lång sikt brukar detta vara det mest lönsamma alternativet. Trots att du löper risk för eventuella pristoppar kommer du också vara med i eventuella prisbottnar, vilket gör att elpriset i slutändan oftast jämnar ut sig.

Timpris

Med ett timprisavtal följer du elpriset på den nordiska elbörsen timme för timme, till skillnad från det vanliga rörliga elavtalet där du får betala ett månadsmedel. Detta passar dig som kan flytta och anpassa din elförbrukning till tider när elen är billigare.

Fast elpris

Med fast elpris får du bra koll på månadskostnaden och slipper oroa dig för plötsliga uppgångar i elpriset. Men eftersom det är svårt att tajma marknaden kan det vara bra att ha en nära dialog med ditt elbolag innan du tecknar ett fast elpris.

Eftersom det har blivit så dyrt att handla fastpriskontrakt har Mölndal Energi tillfälligt upphört med försäljning av fasta avtal. Vi kan inte längre motivera eller rekommendera fast pris. Den extra kostnaden som kunden får betala blir alldeles för hög.

Elnätsavgift – vad avgör kostnaden för elnätet?

Elnätsavgiften består av en fast del, som styrs av hur stor huvudsäkring du har, och en rörlig del som styrs av hur mycket el du använder.

Du kan som sagt var inte välja elnätsbolag utan de har monopol i olika geografiska områden. Det innebär dock inte att de kan sätta vilka priser de vill, utan det finns ett tydligt regelverk som styr detta. Energimarknadsinspektionen har ansvar för regelverket och att bestämma den intäktsram som bestämmer hur ditt elnätsbolag får prissätta din avgift. I intäktsramen balanseras ett rimligt pris till dig som kund och mängden avbrott du upplever, med att ditt elnätsbolag får täckning för skäliga kostnader och en rimlig avkastning på investerat kapital.

Om du vill se hur ditt elnätspris ligger jämfört med resten av landets så kan du titta på Nils Holgerssonrapporten som varje år jämför kommunala avgifter för el, värme, avfall, vatten och avlopp. Här hittar du aktuella elnätspriser för Mölndal Energi Nät.

Kapitel 4

Hur ska jag jämföra elavtal?

Det finns många elbolag på den svenska marknaden. Att jämföra elavtal kan vara både krångligt och tidskrävande. Vad ska man tänka på? Hur stor kan skillnaden vara mellan två olika elavtal? Hur påverkar mitt beslut mig och miljön?

I artikeln Jämföra elavtal: hur gör jag? sammanfattar Fredrik Håkansson sina tips på hur du på ett förhållandevis enkelt och effektivt sätt kan jämföra olika elavtal:

Priser

När du jämför priser är det viktigt att räkna in samtliga elkostnader. Titta därför alltid på jämförelsepriset, vilket är det pris som grundar sig på den totala kostnaden av elavtalet. I artikeln Billig el: Hur får jag det lägsta elpriset ger Rikard några tips och råd. 

Uppsägningstiden

Olika elavtal har olika uppsägningstider. Genom att jämföra elavtalens uppsägningstid kan du välja det alternativ som ger dig bäst flexibilitet. Det kan vara bra om du till exempel vill byta elbolag. Det är också bra att jämföra lösenavgiften, eller brytavgiften som den också kallas, vilket är den avgift som du blir skyldig att betala om du bryter ett tidsbundet avtal i förtid.

Recensioner

Jämför recensioner från elbolagens konsumenter. Genom att söka på Google och sociala medier kan du snabbt få intryck av hur företaget svarar på klagomål och andra ärenden.

Miljöpåverkan

Vilken energikälla din el kommer från är avgörande för vilken miljöpåverkan den har. Genom att välja ett elavtal med fossilfri el gör du ett aktivt val för miljön. I artikeln Finns det verkligen schysst grön miljöel? reder Mattias Sjöstrand ut vilka begrepp och etiketter som du ska titta på när du vill teckna miljövänlig el.

Kapitel 5

Vilket är det bästa elavtalet?

Som du såg i tidigare kapitel, finns det flera faktorer att jämföra för att hitta det bästa elavtalet. Av naturliga skäl orkar många konsumenter inte sätta sig in i alla detaljer. Istället vänder man sig kanske till någon man litar på i sin bekantskapskrets för att få rekommendationer.

Men det elavtalet som bäst för dig, är kanske inte samma som är bäst för din vän. När det kommer till elavtal är det nämligen dina egna preferenser som avgör om elavtalet är bra eller inte.

Så väljer du det bästa elavtalet

För att hitta det elavtal som bäst motsvarar dina preferenser behöver du väga samman olika saker i prioritetsordning. I artikeln Så enkelt väljer du det bästa elavtalet beskriver Maria Åberg ett enkelt sätt att hitta det bästa elavtalet för dig som bryr dig om miljön och som samtidigt vill ha ett bra pris och en schysst elleverantör.

  1. Välj ett avtal med konkurrenskraftigt pris.
  2. Välj ett avtal med helt fossilfri el.
  3. Välj ett avtal med ett elbolag som har en trygg historia och som har rätt fokus inför framtiden.

Vill du ha fler tips på vad som är bra att tänka på när du väljer elbolag? Ladda ner vår guide där vi berättar mer.

Vad ska du tänka på när du väljer elbolag?

Att välja ett elbolag är enkelt. Att välja rätt elbolag är svårare. Här får du hjälp att reda ut begreppen så att du kan välja det elbolag som är bäst för just dig och dina behov.

Ladda ner guiden

Kapitel 6

Var kommer elen ifrån?

För dig som värnar om miljön kan energikällorna vara en avgörande faktor när du jämför olika elavtal. I artikeln Var kommer elen ifrån? redogör Rikard Nylander för olika energikällor och dess miljöpåverkan.

Kärnkraft

I ett kärnkraftverk klyvs atomkärnorna i kärnbränslet uran – vilket alstrar värme. Eftersom inget förbränns i produktionen så sker i princip inga utsläpp av växthusgaser. Däremot är uran en ändlig resurs och restprodukterna kan vara farliga för både människan och miljön.  

Kraftvärme

I ett kraftvärmeverk genereras el genom att bränsle eldas vilket i sin tur värmer vatten till ånga. Ångan driver en turbin som alstrar elektricitet. Det varma vattnet används senare till att värma upp fjärrvärmesystem. Vilken typ av bränsle som används avgör hur stor kraftvärmens miljöpåverkan blir. I artikeln Varför är fjärrvärme ett så smart miljöval? skriver Daniel Gustafsson om fördelarna med fjärrvärme.

Vattenkraft

I ett vattenkraftverk utvinns rörelseenergin genom att strömmande vatten sätter fart på en turbin som alstrar elektricitet. Vid byggnationen av själva kraftverket sker en negativ påverkan på miljön, då bygget inverkar på det biologiska ekosystemet. Vattenkraftverk begränsar också fiskars rörlighet och kan påverka växtlivet i vattendraget.

Vindkraft

I ett vindkraftverk används stora vingar som fångar vinden för att snurra en turbin. Det är ett miljövänligt alternativ som inte släpper ut några växthusgaser. Men vindkraftverk har en viss negativ påverkan på naturen, till exempel genom att störa livsmiljön för fåglar och fladdermöss. Anser du att vindkraftverk påverkar landskapsbilden negativt? I artikeln Varför är vindkraftverk så fula? förklarar Alexander Ehrensvärd varför de ser ut som de gör.

Solkraft

Till skillnad från andra energikällor så använder solceller inte en turbin för att generera el. Med solceller omvandlas solens strålar nämligen direkt till el. Solkraft har mindre miljöpåverkan än både vatten och vindkraft. Men vid tillverkning av solceller sker en viss negativ miljöpåverkan. 

Kapitel 7

Hur tecknar man elavtal?

I artikeln Teckna elavtal första gången förklarar Rikard Nylander vad du ska tänka på när du tecknar elhandelsavtal. För det första, vilket prisupplägg vill du ha, rörligt eller fast? För det andra, vilka energikällor ska din el komma från?

När du väl tagit ställning till pris och energikällor så brukar det vara smidigt och enkelt att teckna elavtal. Idag kan du oftast teckna elavtal på elhandelsbolagets hemsida eller genom att ringa deras kundservice. Om du till exempel vill teckna elavtal med Mölndal Energi, så kan du fylla i personnummer, telefonnummer och e-postadress och därefter signera med BankID på sidan bli kund.

Om du har ett elavtal idag men vill byta, tänk på att kolla upp om du har ett bundet avtal på en viss tid eller om du har en uppsägningstid. Som nämnts tidigare, så kan du som avbryter avtalet i förtid nämligen behöva betala en så kallad brytavgift. Ofta kan ditt nya elbolag kolla upp detta åt dig och se till så att ditt nya avtal startar när ditt gamla går ut.

Kapitel 8

Hur flyttar jag elavtal?

När du ska byta bostad dyker det oftast upp frågor kring elavtalet. Vilka elavtal har jag och kan jag flytta med avtalen till min nya bostad? I tidigare kapitel kunde du läsa om de två olika typer av elavtal som du har; elnätsavtalet med nätägaren och elhandelsavtalet med elhandelsbolaget.

Hur flyttar jag elnätsavtal?

Vilken nätägare du har bestäms utifrån vilket område du bor i. Men oavsett vart du flyttar, så kan du inte flytta med ditt befintliga elnätsavtal. Om du flyttar inom ett område med samma nätägare, så behåller du nätägaren, men du behöver säga upp elnätsavtalet för din gamla bostad och teckna ett nytt elnätsavtal för din nya bostad. Om du flyttat till ett nytt område med en annan nätägare, så behöver du säga upp ditt elnätsavtal och teckna ett nytt med den nya nätägaren. Gör detta 30 dagar innan flytt så att nätägaren hinner hantera ditt avtal i tid.

Hur flyttar jag elhandelsavtal?

Som konsument kan du fritt välja om du ska flytta med dig ditt befintliga elhandelsavtal eller om du vill passa på att byta elbolag. Om du vill byta elbolag i samband med flytten behöver du säga upp ditt befintliga avtal och teckna ett nytt.

När ska jag flytta elhandelsavtalet?

Oavsett om du vill flytta med avtalet eller teckna nytt, är det bra att kontakta elhandelsbolaget 30 dagar innan flytt. Om du har ett bundet avtal så kan det vara fördelaktigt att flytta med det till din nya bostad. Då undviker du att betala lösen- eller brytavgift. I artikeln Vad är lösenavgift och brytavgift förklarar Maria Hast mer om begreppen som kortfattat betyder att du kan behöva betala en avgift om du bryter ett tidsbundet avtal i förtid.

Ett enkelt sätt att sköta flytten av elavtal

I artikeln Flytta elavtal – så gör du skriver Fredrik Håkansson att det lättaste sättet att göra en flytt av dina elavtal från en adress till en annan är att lämna en fullmakt till ditt elhandelsbolag. På så sätt låter du elbolaget sköta kontakten med ditt gamla och nya nätbolag.

Vill du att Mölndal Energi tar hand om din flytt? Då kan du enkelt ge oss en fullmakt genom att fylla i ett formulär och signera med Bank-ID här.

Prenumerera på bloggen