<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hur fungerar elmarknaden?

5 min
Henrik Lyngåker
1 jun, 2019

Har du funderat på varför priset på el varierar från månad till månad? Då är du inte ensam. De flesta konsumenter har ingen aning om hur den nordiska elmarknaden faktiskt fungerar, men så här hänger det ihop.

Idag bestäms elpriset främst av utbud och efterfrågan på den nordiska elbörsen, Nord Pool. Men så har det inte alltid varit. Under större delen av 1900-talet var den svenska elhandeln en monopolmarknad. Den dominerades främst av den Kungliga Vattenfallsstyrelsen (senare Vattenfall). Men trots monopolet, var elpriset relativt billigt eftersom verksamheten ägdes av svenska staten. Priset på el bestämdes då av det avkastningskrav som staten hade på det statliga affärsverket.               

Den nordiska elmarknaden tar form

I samband med att elmarknaden avreglerades 1996, gick Sverige och Norge samman och bildade en gemensam handelsplats för el. Inom loppet av några år anslöt sig även Danmark och Finland till denna handelsplats. Det lade grunden för vad som idag utgör den nordiska elbörsen, Nord Pool. Här samlas elproducenter, leverantörer och nätföretag för att köpa och sälja el.

Vad är Nord Pool?

Idag handlar fler än 360 aktörer från 20 länder på Nord Pool. Elbörsen erbjuder kunder att sälja och köpa el på två olika sätt, day-ahead market och intraday market.

Day-ahead market

Nord Pool är en så kallad dagen-före marknad. Varje dag kommer säljare och köpare överens om morgondagens priser för el, timme för timme. Köparen, t.ex. Mölndal Energi, måste varje dag ange hur mycket el vi beräknar att köpa under morgondagen och till vilket pris. På liknande sätt meddelar säljarna, t.ex. elproducenter, hur mycket el de bedömer att de kan producera nästkommande dag och till vilket pris.

Klockan 13.00 varje dag stänger elbörsen. Då går det inte längre att lämna anbud på morgondagens el. I samband med att börsen stänger, räknar Nord Pool ut elpriset genom att titta på utbud och efterfrågan. Inom en timma publiceras morgondagens elpriser, och i samband med att priserna meddelas börjar kontrakten mellan köpare och säljare att gälla.

Intraday market

Att köpa och sälja el för morgondagen kräver noggrann planering av alla inblandade. Men ibland kan något oväntat leda till att förutsättningarna ändras. Till exempel, om ett kraftverk i något land måste stänga ner med kort varsel, kan efterfrågan på el öka snabbt. Därför har Nord Pool också en marknad där köpare och säljare kan köpa el i realtid, timma för timma. Denna marknad fungerar som ett komplement till day-ahead market.

Vad påverkar elpriset?

Det finns många faktorer som påverkar det slutliga elpriset. Omständigheter som har inflytande på utbud och efterfrågan bidrar indirekt till de priser som bestäms på Nord Pool. Här är några orsaker som kan ligga till grund för din kommande el faktura:

  • Minskat utbud leder till högre elpriser

Om ett kraftverk är stängt för t.ex. reparation, så minskar det totala utbudet av el på Nord Pool. När utbudet minskar, ökar elpriserna. På motsvarande sätt kan priset sjunka i perioder när det blåser så mycket att vindkraftverken kan producera för fullt.

  • Reducerad efterfrågan leder till lägre priser

I Sverige minskar elanvändningen markant under sommarhalvåret. Eftersom hushållen inte behöver lika mycket uppvärmning då som under vinterhalvåret, så minskar den totala efterfrågan på Nord Pool. Det bidrar till att elpriserna, om allt annat är lika, sjunker under tider med mildare väder.

Under Nyheter och marknadskommentarer publicerar vi då och då uppdateringar om elmarknaden. Prenumerera för att hålla dig uppdaterad. 

Läs mer och prenumerera

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen