El- & energiguiden

Tips och råd för privatpersoner.

Varför varierar elpriset?

Från rekordhöga elpriser och elstöd, till minuspriser. De senaste åren har elpriset varierat kraftigt. Man pratar om volatila elpriser och ett nytt läge på …

Så påverkas elpriset av flödesbaserad kapacitetsberäkning

De nordiska länderna kommer att införa så kallad flow-based eller flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod oktober 2024. Syftet är att öka överföringen av el …