El- & energiguiden

Tips och råd för privatpersoner.

Vad är terminspris på el?

Terminsmarknaden är en förutsättning för att elhandelsföretag ska kunna erbjuda fast elpris till dig som kund. I den här artikeln skriver jag kort om hur den …

Vad baseras fastpriset på el på?

Med ett fast elpris har du ett och samma pris under hela den period som ditt avtal gäller. Det är en trygghet, men du låser också upp dig till ett visst …

Varför varierar elpriset?

Från rekordhöga elpriser och elstöd, till minuspriser. De senaste åren har elpriset varierat kraftigt. Man pratar om volatila elpriser och ett nytt läge på …

Så påverkas elpriset av flödesbaserad kapacitetsberäkning

De nordiska länderna kommer att införa så kallad flow-based eller flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod oktober 2024. Syftet är att öka överföringen av el …