El- & energiguiden

Tips och råd för privatpersoner.

Elpriser och elmarknaden

Vad är terminspris på el?

Terminsmarknaden är en förutsättning för att elhandelsföretag ska kunna erbjuda fast elpris till dig som kund. I den här artikeln skriver jag kort om hur den …

Vad baseras fastpriset på el på?

Med ett fast elpris har du ett och samma pris under hela den period som ditt avtal gäller. Det är en trygghet, men du låser också upp dig till ett visst …

Varför varierar elpriset?

Från rekordhöga elpriser och elstöd, till minuspriser. De senaste åren har elpriset varierat kraftigt. Man pratar om volatila elpriser och ett nytt läge på …

Så påverkas elpriset av flödesbaserad kapacitetsberäkning

De nordiska länderna kommer att införa så kallad flow-based eller flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod oktober 2024. Syftet är att öka överföringen av el …

Hur påverkar negativa elpriser mig med solceller?

Uppdaterad 12 juli 2024 De senaste åren har negativa spotpriser blivit vanligare, stundtals kan vi till och med se dem dagtid. Har du installerat solceller på …

Vad gör en elhandlare?

Det senaste året har vi sett väldigt höga elpriser vilket har gjort att allt fler börjat fundera över sina elavtal. Jag som arbetar med elhandel har fått många …

Vad innebär det att mitt rörliga elpris är ett månadspris?

Kanske har du hört att det finns två olika varianter av rörligt elpris: rörligt timpris och rörligt månadspris. De flesta av oss har rörligt månadspris, det …