M�lndal Energi

MEDARBETARE

Mölndal Energi arbetar för att vara en säker och attraktiv arbetsplats där alla medarbetare arbetar i en hälsosam arbetsmiljö och är cerifierade enligt OHSAS 18001:2007. Vi vill på Mölndal Energi öka engagemanget och trivseln vilket ger mer tillfredsställda och effektiva medarbetare så att risken för olycksfall och ohälsa minimeras. Några exemepl på vad vi gör:

 

 • HLR/ABC utbildning kontinuerligt till alla (vart 3:e år)
 • Två hjärtstartare finns på företaget
 • Ekologisk frukt till alla
 • Krav och rättvisemärkt kaffe till alla
 • Miljöbilar som personalbilar
 • Cykelmekardag
 • Två tjänstecyklar
 • Massage på jobbet
 • Hälsoundersökning/profil till alla kontinuerligt (vart 3:e år)
 • Eget motionsrum

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR KONCERNEN MÖLNDAL ENERGI

Mölndal Energi arbetar för att vara en säker och attraktiv arbetsplats där alla medarbetare arbetar i en hälsosam arbetsmiljö.

Detta gör vi genom att;

 

 • tillvarata varje medarbetares kompetens och förmåga
 • visa varje medarbetare respekt
 • ständigt arbeta för att förbättra vår arbetsmiljö
 • arbetsmiljöarbetet överensstämmer med de lagar, avtal och föreskrifter samt övriga krav som gäller för vårt område
 • arbetsmiljöfrågor integreras som en naturlig del i koncernens totala verksamhet och behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna
 • ansvarsfördelning och befogenheter är klart formulerade och kända
 • ha en väl fungerande rehabiliteringsverksamhet inom koncernen

Med ovanstående inriktning vill Mölndal Energi öka engagemang och trivsel vilket ger mer tillfredsställda och effektiva medarbetare så att risken för olycksfall och ohälsa minimeras.