<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Elanslutning vid nybyggnation

Ska ni bygga nytt och vill ansluta era nya lokaler till elnätet? Då kan ni höra av er till oss för att få en offert.
För att vi skall kunna lämna ett så fullständigt svar som möjligt behöver vi veta följande:
 • Adress där bygget ska ske
 • Fastighetsbeteckning
 • Ritning där byggnadens läge och elanslutningen framgår
 • Hur mycket ström ni behöver, d.v.s. effektbehovet, uttryckt i ampere och spänningsnivå
 • Hur många elabonnemang ni behöver
 • Önskat datum för anslutning
 • Era kontaktuppgifter
 • Adress dit vår offert skall skickas
 
Skicka in uppgifterna via vårt kontaktformulär. Använd rubriken "Övrigt".
 
Du kan även skicka ett vanligt brev. Vår adress hittar du här.
 
Vi återkommer till dig inom 14 dagar.
Ansök om elanslutning vid nybyggnation

Tillfällig elanslutning

Ska ni starta upp ett bygge, arrangera en festival eller ett annat utomhusevenemang? Då kan ni behöva byggkraft, det vill säga en tillfällig elanslutning. Med byggkraft kan vi leverera el till en plats där det i vanliga fall inte finns en elanslutning. Hör av dig till oss för att få veta mer.
 
Om ni redan har ett byggskåp som ni vill få inkopplat och ni har behörig elektriker anlitad, gör ni enklast en anmälan om inkoppling genom att fylla i en färdig anmälan.
Ansök om tillfällig elanslutning

Ändra befintlig elanslutning

Om ni vill ändra er befintliga elanslutning ska ni höra av er till oss.
 
Vi behöver veta följande:
 • Adress där ändringen ska ske
 • Beskrivning av önskad ändring, gärna tillsammans med en ritning eller skiss
 • Information om vilken behörig/auktoriserad elinstallatör som anlitas
 • Era kontaktuppgifter
Vi återkommer inom 14 dagar.
Gör en föranmälan