<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Klimatbokslut

Varje år tar Mölndal Energi tillsammans med Profu fram ett klimatbokslut som analyserar på vilket sätt Mölndal Energis verksamhet påverkar de globala utsläppen av koldioxid. Vi använder förnybara bränslen för att producera el och värme till våra kunder. Våra egna utsläpp är mycket låga tack vare vår fossilfria produktion. Dessutom ersätter vår el och värme sämre alternativ, vilket innebär att vi faktiskt minskar utsläppen av fossil koldioxid. Hela 155 000 ton koldioxidutsläpp undviks tack vare vår verksamhet. Det är lika mycket som om alla invånare i Mölndal skulle låta bilen stå i drygt två år!

Läs Klimatbokslutet.

Fjärrvärmens miljövärden, Mölndal Energi 2018

Fjärrvärme

För kunder som inte aktivt valt Biovärme gav fjärrvärmen under 2018 upphov till 14,3 gram CO2e/kWh.

10,8 gram CO2e/kWh kom från själva förbränningen och ytterligare 3,5 gram CO2e/kWh kom från transporter och produktion av bränslen. En mycket låg primärenergifaktor (anchorlink) på 0,04 visar fjärrvärmens resurseffektivitet.

Under 2018 kom 99,7 procent av energin från förnybara bränslen eller återvunnen energi.

Biovärme

Mölndal Energi erbjuder även fjärrvärmeprodukten Biovärme. 2018 gav Biovärme upphov till totalt 6,9 gram CO2e/kWh. 

2,5 gram CO2e/kWh kom från förbränningen och 4,4 gram CO2e/kWh från transporter och produktion av bränsle. Fjärrvärme som produceras som Biovärme hade en mycket låg primärenergifaktor på 0,02. 100 % av bränslet var förnybart.