<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Klimatbokslut

Varje år tar Mölndal Energi tillsammans med Profu fram ett klimatbokslut som analyserar på vilket sätt Mölndal Energis verksamhet påverkar de globala utsläppen av koldioxid. Vi använder förnybara bränslen för att producera el och värme till våra kunder. Våra egna utsläpp är mycket låga tack vare vår fossilfria produktion. Dessutom ersätter vår el och värme sämre alternativ, vilket innebär att vi faktiskt minskar utsläppen av fossil koldioxid. Under 2021 har hela 116 900 ton koldioxidutsläpp undvikits tack vare vår verksamhet. 

Läs klimatbokslutet här

Fjärrvärmens miljövärden, Mölndal Energi 2022

Fjärrvärme

Ordinarie fjärrvärmeleverans under 2022 gav upphov till totalt: 

19,4 gram CO2e/kWh

15 g CO2e/kWh kom från förbränningen och ytterligare 4,4 g CO2e/kWh kom från transporter och produktion av bränslen.

En mycket låg primärenergifaktor på 0,06 visar fjärrvärmens höga resurseffektivitet.

100 procent av tillförd energi bestod av förnybar eller återvunnen energi.

Observera att värdena är preliminära och kan komma att ändras.

Biovärme

Mölndal Energi erbjuder även fjärrvärmeprodukten Biovärme till företagskunder. 2022 års leverans av Biovärme gav upphov till totalt:

4,5 gram CO2e/kWh

2,6 g CO2e/kWh kom från förbränningen och ytterligare 1,9 g CO2e/kWh kom från transporter och produktion av bränsle.

En mycket låg primärenergifaktor på 0,04 visar fjärrvärmens höga resurseffektivitet.

100 procent av bränslet var förnybart.

Observera att värdena är preliminära och kan komma att ändras.

Vill du certifiera enligt Miljöbyggnad?

Vill du certifiera din byggnad enligt "Miljöbyggnad" så ska du använda ett särskilt beräkningsverktyg från Energiföretagen.