<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView%20&amp;noscript=1">

Sälj din el till oss!

Vindkraft och solceller producerar mer el under gynnsamma förhållanden. Vi köper gärna din överskottsproduktion.

Fyra viktiga steg för att bli elproducent

Vi hjälper företag att komma igång med att producera egen solel. Du kan också teckna avtal med oss för att sälja den överskottsproduktion av solel som uppstår.

1. Villkor för mikroproducenter

Ni behöver räknas som mikroproducent och köpa mer el än ni säljer över året. Mikroproducenter får ha en huvudsäkring på högst 63 A och en effekt på anläggningen om maximalt 43,5 kW. På www.energimyndigheten.se finns matnyttiga tips om vad man som företagare ska tänka på vid installation. Där kan man också jämföra olika typer av solceller.

2. Investera i solceller eller vindkraft

20 m2 solceller kostar cirka 45 000 och ger cirka 3 000 kWh årligen. Elen är värd cirka 3 000 kronor per år i dagens elpris (2019). Investeringsstödet för solceller är idag (juli 2019) upp till 20 procent för företag. Kontakta Länsstyrelsen för att få reda på mer om vad som gäller i just ditt län.

3. Anslut anläggningen

Kontakta elnätsföretaget som ansvarar för elnätet i ditt område. Elnätsföretaget ser till att elen kan föras ut på nätet på ett säkert sätt, och installerar en extra mätare som mäter utgående el. Installationen är kostnadsfri och samtidigt tecknas ett abonnemang för överföringen med elnätsföretaget.

Om du bor inom Mölndals tätort eller Pixbo är du förmodligen nätkund hos Mölndal Energi Nät. Då utför vi uppdraget och ansluter dig. Du behöver bara kontakta Kundcenter.

Om elnät och elhandel:

  • Elnätet – monopol. En enda nätleverantör ansvarar för elnätet i ditt område och är din partner för själva överföringen.
  • Elhandel – konkurrensutsatt marknad. Ditt elhandelsbolag är partnern för el som du köper och säljer.

4. Sälj din el

Alla, oavsett var i landet man befinner sig, är hjärtligt välkomna att sälja el till oss på Mölndal Energi. Kontakta Kundcenter så berättar vi mer om våra mikroproduktionsavtal.

Momsbefrielse vid mikroproduktion av förnybar el

Den som producerar el och matar in överskottsproduktion till övriga elnätet får under vissa förutsättningar skattereduktion för det. De som säljer överskottsel ska betala moms på ersättningen för momspliktig försäljning större än 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår. Beroende på omfattning kan det bli aktuellt med andra skatter, som energi- och inkomstskatt.

Vid momspliktig försäljning upp till 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår råder momsbefrielse under förutsättning att den momspliktiga försäljningen inte överskridit 30 000 kronor exklusive moms någon gång under de två närmast föregående åren. Om du är befriad och bara har sådan försäljning som är befriad från moms behöver du inte vara momsregistrerad. Om du redan är registrerad för moms och uppfyller kraven för befrielse ska du lämna in en ändringsanmälan för att du ska bli befriad.

Prata med en specialist