<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Solkartan

Har du rätt förutsättningar för solceller?

Din fastighets potential

Med hjälp av vår solkarta kan du se hur mycket solenergi ditt tak kan fånga. Ser det lovande ut? Kontakta oss för att diskutera hur du skulle kunna få lönsamhet i företagets egen solelproduktion.

Vill du veta mer om hur solelproduktion går till? Ladda ner vår guide.

Så här blir du din egen solelproducent

Så här använder du solkartan

  1. Leta upp din byggnad genom att zooma in/ut och dra i kartan.
  2. Klicka på byggnaden för att få upp en informationsruta som visar potentialen för att ta till vara solenergi.
  3. Nere till vänster i informationsrutan finns en hussymbol. Om du klickar på den öppnas en ny ruta med en tredimensionell bild av byggnaden, som visar den inkommande solenergin för både väggar och tak.