El- & energiguiden

Tips och råd för företag, brf:er och organisationer.

4 min
|

Vad är fjärrkyla?

Efterfrågan på kyla har ökat de senaste åren. Allt fler företag vill kunna kyla såväl arbetsplatser som industrilokaler. I den här artikeln ska jag förklara …

5 min
|

Fjärrvärme: en viktig del för att motverka effektbrist

Uppdaterad 20 december 2022 Eftersom el inte kan lagras i större omfattning är det viktigt att det alltid finns en effektbalans mellan efterfrågan och utbud. …

Vad påverkar elmarknaden – nu och framåt?

Uppdaterad 22 oktober 2022 Vad du betalar för din el styrs av vad som händer på elmarknaden. Elpriset påverkas av en rad olika faktorer. Vissa är regelbundna, …

Solceller och fjärrvärme – ett utmärkt komplement!

Om du vill sänka ditt koldioxidutsläpp är det utmärkt att utvinna el från solen och värme från fjärrvärme. I den här artikeln beskriver jag varför solceller …