<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Organisation, ledning och styrelse

Mölndal Energi ägs i förlängningen till 100% av Mölndals stad

Mölndal Energi

Koncernen Mölndal Energi ägs av Kvarnfallet Mölndal AB, som är ett av Mölndals stad helägt aktiebolag. Koncernen Mölndal Energi arbetar på uppdrag av styrelsen för Mölndal Energi AB och dess dotterbolag Mölndal Energi Nät AB. Styrelseordförande är Peter Librell. Verksamheten leds av VD Christian Schwartz.

Organisationsschema-molndal-energi-2019

 

Företagsledning  
Verkställande direktör Christian Schwartz
Vice VD och Marknadschef Charlotta Jönsson
Elnätschef Fredrik Lundmark
Fjärrvärmechef Lena Olsson Ingvarson
Ekonomichef Lars Lindberg
Personalchef Margareta Åkesson
IT- och säkerhetschef Stefan Wernborg 
Chef Energiservice Daniel Johansson

Samtliga i företagsledningen nås via vår växel: 031 - 86 65 00

Styrelse för Mölndal Energi AB  
Ordinarie ledamöter  
Peter Librell (M) Ordförande
Lennart Wallensäter (S) Vice ordförande
Bernt A Runberg (S)  
Anders Lindbom (L)  
Jan Kronberg (V)  
Adam F Laurén (KD)  
Rolf Claesson (C)  
Per Hederstedt (MP)  
Rashid Farivar (SD)  
Håkan Ekelund Facklig representant
Per Bergqvist Facklig representant
Suppleant