<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Vi gör det enklare för dig

Här kan du göra föranmälan och färdiganmälan och ladda ner våra olika blanketter och tekniska anvisningar.

Vill du komma i direktkontakt med oss, ring 031-866540. 

Från och med den 1 juli 2021 utnyttjar Mölndal Energi Nät AB Energiföretagens framtagna lista för godkända växelriktare för solceller.

För dig som ska installera en solcellsanläggning (av klass Typ A) innebär detta att din typ av växelriktare behöver finnas med på listan för att Mölndal Energi Nät AB ska ge dig ett installationsmedgivande.

Om er tilltänkta växelriktare inte finns med på listan över godkända växelriktare finns det möjlighet att ansöka hos Energiföretagen om att få er växelriktare värderad och godkänd.

Läs mer om listan här: Rikta Rätt – godkända växelriktare för solceller

Gör så här:

1. Ladda ner den ifyllningsbara PDF:en Föranmälan/Färdiganmälan

2. Fyll i den, antingen digitalt eller om du skriver ut den på papper.

3. Gäller din förfrågan solcellsanslutning? Fyll då också i och bifoga ALP-blanketten.

4. Skicka in dokumentet till oss, tillsammans med situationsplan eller ritning med önskad placering av anslutningspunkten. Du kan välja mellan att skicka:

  • Digitalt (via formuläret till höger)
  • Via e-post till kundservice@molndalenergi.se 
  • Utskrivet, via vanlig post till adressen som står på blanketten.

OBS! Skickar du filerna digitalt via formuläret så måste du välja och bifoga båda filerna samtidigt, annars kommer enbart den sist bifogade filen att skickas med.

Här kan du ladda ner tekniska anvisningar