<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Dina rättigheter

Möjligheter och rättigheter för dig som elkund och konsument.

Vi gör det lite enklare för dig...

I samarbete med vår branschförening Svensk Energi, har vi tagit fram två broschyrer för att underlätta för dig som elkund. Vi hoppas att du har nytta av dem.

När behöver jag kontakta mitt elföretag?

Här beskriver vi några vanliga situationer när du behöver kontakta ditt elbolag.

Du kan bland annat läsa om vilka möjligheter och rättigheter du som kund har på den avreglerade elmarknaden.

Vad är vad inom el?

Vi vet att alla begrepp som används i elbranschen kan vara förvirrande.

I elbranschens ordlista hittar du förklaringar på ord som 'anvisat elhandelsföretag', 'högpris' och 'säkringsstorlek'.

...och lite tryggare

Dina konsumenträttigheter styrs av lagen. I vissa fall kan du också ha rätt till ersättning om strömmen uteblir. Det kan vara tryggt att veta.

Vad har jag för konsumentskydd?

Dina rättigheter som konsument finns beskrivna i ellagen.

På sidan Mitt konsumentskydd beskriver vi vad du kan göra om du har klagomål eller är missnöjd. Eller också kan du kontakta vårt Kundcenter.

 

Kan man få ersättning vid elavbrott?

Om du drabbas av ett elavbrott som varar mer än 12 timmar kan du ha rätt till avbrottsersättning.

Hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå kan du läsa mer om vilken ersättning du kan få.

Övervakning av elnätsverksamheten

För att få en övergripande bild av elnätsverksamhetens juridiska och organisatoriska ställning och funktion i koncernen görs en övervakningsplan varje år.

Arbetet görs för att garantera att Mölndal Energi Nät AB agerar neutralt, objektivt och icke-diskriminerande och inte olämpligt gynnar någon specifik aktör på elmarknaden.

Läs rapporten om åtgärder i Övervakningsplan 2022 (pdf)

Allmänna avtalsvillkor

Du hittar allmänna avtalsvillkor hos Konsumenternas energimarknadsbyrå.