<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Elanslutning vid nybyggnation

Ska du bygga nytt och vill ansluta ditt hus till elnätet? Vi hjälper dig!
För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt behöver vi:
 1. Adress där bygget ska ske.
 2. Fastighetsbeteckning.
 3. Ritning där byggnadens läge och elanslutning framgår.
 4. Effektbehovet uttryckt i ampere och spänningsnivå.
 5. Antal elabonnemang.
 6. Önskat datum för anslutning.
 7. Kontaktuppgifter.
 8. Adress dit vår offert skall skickas.

När vi fått din förfrågan hör vi av oss inom 14 dagar.

Jag vill ha hjälp med elnät

Tillfällig elanslutning

En tillfällig elanslutning (kallas ofta byggkraft) kan behövas vid uppstart av en byggnation eller för en tillfällig aktivitet, som till exempel en konsert, food truck eller kalas. Hör av dig till oss för att hyra ett elskåp.

Om du redan har ett byggskåp som du vill få inkopplat och har anlitat behörig elektriker, gör du enklast en anmälan om inkoppling genom att fylla i färdiganmälan.

Anmäl tillfällig elanslutning

Ändra befintlig elanslutning

Ska du bygga om något där hemma och behöver ändra din elanslutning? Hör av dig till oss, så hjälper vi dig.

Vi behöver den här informationen av dig:

 1. Adress där ändringen ska ske.
 2. Beskrivning av ändringen, gärna tillsammans med en ritning eller skiss.
 3. Information om vilken behörig/auktoriserad elinstallatör som anlitats.
 4. Kontaktuppgifter till dig.

När vi fått din förfrågan hör vi av oss inom 14 dagar.

Gör en föranmälan