<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Elanslutning

Vid elanslutning - fyll i en föranmälan/färdiganmälan

Ska du bygga ett nytt hus som du vill ansluta till elnätet? Ska du bygga om och behöver ändra din elanslutning? Eller vill du ha en tillfällig elanslutning, så kallad byggel? Anmäl det till oss genom att fylla i en för- och färdiganmälan så hjälper vi dig!

Skicka även med ritningar och skisser. När vi fått din förfrågan så hör vi av oss inom 14 dagar.

Vill du hyra ett elskåp så kan du antingen skriva det när du skickar din för- och färdiganmälan eller höra av dig till oss.

Anmäl elanslutning