<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Konsumentskydd

Möjligheter och rättigheter för dig som elkund och konsument

Enklare för dig som kund

Vi har, i samarbete med vår branschförening Svensk Energi, tagit fram två broschyrer för att underlätta för dig som elkund. Vi hoppas att du har nytta av dem.

Din kontakt med elföretagen

Här beskriver vi några vanliga situationer när du behöver kontakta ditt elbolag. Du kan bland annat läsa om vilka möjligheter och rättigheter du som kund har på den avreglerade elmarknaden.

Ordlista

Känns alla begrepp som används i elbranschen förvirrande? I elbranschens ordlista hittar du förklaringar på ord som anvisat elhandelsföretag, högpris och säkringsstorlek.

Övervakning av elnätsverksamheten

För att få en övergripande bild av elnätsverksamhetens juridiska och organisatoriska ställning och funktion i koncernen görs en övervakningsplan varje år.

Arbetet görs för att garantera att Mölndal Energi Nät AB agerar neutralt, objektivt och icke-diskriminerande och inte olämpligt gynnar någon specifik aktör på elmarknaden.

Läs rapporten om åtgärder i Övervakningsplan 2021 (pdf)

Rättigheter och ersättning

Dina rättigheter som konsument

Dina rättigheter som konsument finns beskrivna i ellagen. På våra kundservicesidor beskriver vi också vad du kan göra om du har klagomål eller är missnöjd med Mölndal Energi.

Ersättning vid elavbrott

Om du drabbas av ett elavbrott som varar mer än 12 timmar kan du ha rätt till avbrottsersättning. Hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå kan du läsa mer om vilken ersättning du kan få.